Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. január 2021, sobota
 

Zamestnanci odboru

Oznamy a dokumenty na stiahnutie  |  Správne konania  |  Zamestnanci odboru

Odbor starostlivosti o životné prostredia v súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19 (koronavírus) a v nadväznosti na pokyn Ministerstva vnútra Slovenskej republiky oznamuje klientom, že v prípade potreby je možné kontaktovať našich zamestnancov na tel. čísle:0917 881409, 0907 710625.  

Odbor starostlivosti o životné prostredie

Križovatka 4, 969 01 Banská Štiavnica
Telefón 0961645772, 0907710625
Fax 0961604048

Ing. Lukáš Lalo - vedúci odboru

kancelária č. 216 (2. poschodie), štátna vodná správa, štátna správa verejných vodovodov a verejných kanalizácií, štátna správa ochrany pred povodňami
Telefón 0961645772, 0917881409
Fax 0961604048

Ing. Andrea Ďuračková

kancelária č. 218 (2. poschodie), štátna správa ochrany prírody a krajiny, štátna správa posudzovania vplyvov na životné prostredie EIA/SEA
Telefón 0961645775, 0907710625

Ing. Mária Golabová

kancelária č. 217 (2. poschodie), štátna správa odpadového hospodárstva, zástupca vedúceho odboru
Telefón 0961645774, 0907710625

Ing. Júlia Koudelková

kancelária č. 221 (2. poschodie), štátna správa ochrany ovzdušia, štátna správa prevencie závažných priemyselných havárií
Telefón 0961645778

Ing. Martina Dobrocká

kancelária č. 217 (2. poschodie), štátna vodná správa, štátna správa rybárstva, štátna správa ochrany pred povodňami, tajomník povodňovej komisie
Telefón 0961645774, 0907710625

Úradné hodiny:

Pondelok      8:00 - 15:00  
Utorok   8:00 - 15:00
Streda   8:00 - 17:00
Štvrtok   8:00 - 15:00
Piatok   8:00 - 14:00
 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy