Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 14. december 2019, sobota
 

Zamestnanci odboru

Oznamy a dokumenty na stiahnutie  |  Správne konania  |  Zamestnanci odboru

Odbor starostlivosti o životné prostredie

Križovatka 4, 969 01 Banská Štiavnica
Telefón 0961604048, 0961645772
Fax 0917881409

Ing. Lukáš Lalo - vedúci odboru

2.posch./ č.d.216, štátna správa ochrany prírody a krajiny, štátna správa ochrany pred povodňami
Telefón 0961604048, 0961645772
Fax 0917881409

Ing. Andrea Ďuračková

2.posch./ č.d.218, Štátna správa posudzovania vplyvov EIA/SEA, Štátna správa rybárstva, Štátna správa verejných vodovodov a verejných kanalizácii, Štátna správa prevencie a náprav enviromentálnych škôd, Štátna správa prevencie závažných priem. havárii
Telefón 0961645775

Ing. Mária Golabová

2.posch./ č.d.217, Štátna správa odpadového hospodárstva
Telefón 0961645774, 0907710625

Ing. Júlia Koudelková

prízemie/ č.d.1 (KAMO BS), Štátna správa ochrany ovzdušia
Telefón 0961645784

Ing. Martina Dobrocká

2.posch./ č.d.217, Štátna vodná správa
Telefón 0961645774

Úradné hodiny:

Pondelok      8:00 - 15:00  
Utorok   8:00 - 15:00
Streda   8:00 - 17:00
Štvrtok   8:00 - 15:00
Piatok   8:00 - 14:00

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy