Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. október 2020, pondelok
 

Zamestnanci odboru

Oznamy a dokumenty na stiahnutie  |  Správne konania  |  Zamestnanci odboru

Odbor starostlivosti o životné prostredie

Ing. Eduard Bublinec

vedúci odboru
Telefón 0961 63 2960
Fax 0961 63 2969

úsek štátnej vodnej správy, verejných vodovodov a kanalizácií a povodní a rybárstva

Ing. Eva Nekvasilová

úsek štátnej vodnej správy, verejných vodovodov a kanalizácií a povodní a rybárstva
Telefón 0961 63 2962
Fax 0961 63 2969

Ing. Lívia Rusnáková

úsek štátnej vodnej správy, verejných vodovodov a kanalizácií a povodní a rybárstva
Telefón 0961 63 2963
Fax 0961 63 2969

Ing. Marta Pernišová

úsek štátnej vodnej správy, verejných vodovodov a kanalizácií a povodní a rybárstva
Telefón 0961 63 2964
Fax 0961 63 2969

úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny

Mgr. Ing. Vladimír Šmidriak, PhD.

úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny
Telefón 0961 63 2965
Fax 0961 63 2969

úsek štátnej správy odpadového hospodárstva

Ing. Jana Rapáčová

úsek štátnej správy odpadového hospodárstva
Telefón 0961 63 2967
Fax 0961 63 2969

úsek štátnej správy ochrany ovzdušia

Ing. Mariana Čuková

úsek štátnej správy ochrany ovzdušia
Telefón 0961 63 2968
Fax 0961 63 2969

úsek EIA/SEA

Ing. Marcel Homola

úsek EIA/SEA
Telefón 0961 63 2970
Fax 0961 63 2969