Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 30. október 2020, piatok
 

Zamestnanci odboru

Pozemkový a lesný odbor

Ing. Andrea Melichová, poverená vykonávaním funkcie vedúceho odboru

vedúci odboru
Telefón 0961 63 2981

 

oddelenie lesného hospodárstva

Ing. Marian Ďuriš, PhD.

vedúci oddelenia lesného hospodárstva, poľovníctvo v okrese Krupina
Telefón 0961 63 2982

Ing. Johana Šebeňová

oddelenie lesného hospodárstva - lesné hospodárstvo v okrese Zvolen
Telefón 0961 63 2993

Ing. Petronela Augustínová

oddelenie lesného hospodárstva - lesné hospodárstvo v okrese Krupina
Telefón 0961 63 2984

Ing. Zdenko Mihálik

oddelenie lesného hospodárstva - lesné hospodárstvo v okrese Detva
Telefón 0961 63 2994

Ing. Romana Hanková

oddelenie lesného hospodárstva - poľovníctvo v okrese Detva
Telefón 0961 63 2989

Ing. Matúš Pivovar

oddelenie lesného hospodárstva - poľovníctvo v okrese Zvolen
Telefón 0961 63 2990

Ing. Anastázia Sedliačiková

oddelenie lesného hospodárstva - pozemkové spoločenstvá
Telefón 0961 63 2991

 

pozemkové oddelenie

Ing. Andrea Melichová

vedúca pozemkového oddelenia, pozemkové úpravy
Telefón 0961 63 2981

Ing. Liviana Selecká

pozemkové oddelenie - ochrana poľnohospodárskej pôdy v okrese Zvolen
Telefón 0961 63 2988

Ing. Petra Vanková

pozemkové oddelenie - podnájomné vzťahy, obvyklá výška nájomného
Telefón 0961 63 2992

Mgr. Ing. Žofia Hrončiaková

pozemkové oddelenie - pozemkové úpravy
Telefón 0961 63 2983

Ing. Jana Kňažková

pozemkové oddelenie - ochrana poľnohospodárskej pôdy v okrese Krupina
Telefón 0961 63 2995

Ing. Eva Hudecová

pozemkové oddelenie - ochrana poľnohospodárskej pôdy v okrese Detva
Telefón 0961 63 2986

Ing. Nataša Gallová

pozemkové oddelenie - pozemkové úpravy
Telefón 0961 63 2985

Mgr. Dana Račková

pozemkové oddelenie - pozemkové úpravy
Telefón 0961 63 2987

Ing. Silvia Valentová

pozemkové oddelenie - pozemkové úpravy
Telefón 0961 63 2996