Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. október 2020, utorok
 

Zamestnanci odboru

Kontakty na zamestnancov odboru

Ing. Miroslava VESTEG (vedúca oddelenia)

Ul. 29. augusta č. 10, 924 01 Galanta
Telefón 031 2819072

Žaneta Paulová

Ul. 29. augusta č. 10, 924 01 Galanta
Telefón 031 2819076

Mgr. Mária Halánová

Ul. 29. augusta č. 10, 924 01 Galanta
Telefón 031 2819092

Monika Maňurová

Ul. 29. augusta č. 10, 924 01 Galanta
Telefón 031 2819076

JUDr. Mária Šimbochová

Ul. 29. augusta č. 10, 924 01 Galanta
Telefón 031 2819089

Bc. Renata Žitníková

Ul. 29. augusta č. 10, 924 01 Galanta
Telefón 031 2819080

Mgr. Uršula Kubíková (vedúca oddelenia)

Ul. 29. augusta č. 10, 924 01 Galanta
Telefón 031 2819070

Alžbeta Keményová

Ul. 29. augusta č. 10, 924 01 Galanta
Telefón 031 2819078

Alena Holčeková

Ul. 29. augusta č. 10, 924 01 Galanta
Telefón 031 2819081

Ing. Beáta Poľakovská

Ul. 29. augusta č. 10, 924 01 Galanta
Telefón 031 2819082

Iveta Pecserková

Ul. 29. augusta č. 10, 924 01 Galanta
Telefón 031 2819082

Alena Vrabcová

Ul. 29. augusta č. 10, 924 01 Galanta
Telefón 031 2819081

Andrea Závodská

Ul. 29. augusta č. 10, 924 01 Galanta
Telefón 031 2819077

Martina Dičérová

Ul. 29. augusta č. 10, 924 01 Galanta
Telefón 031 2819073

Henrieta Lalušková

Ul. 29. augusta č. 10, 924 01 Galanta
Telefón 031 2819090

Anna Tóthová

Ul. 29. augusta č. 10, 924 01 Galanta
Telefón 031 2819075

Tímea Pötheová

Ul. 29. augusta č. 10, 924 01 Galanta
Telefón 031 2819088

Ing. Zuzana Babóšová

Ul. 29. augusta č. 10, 924 01 Galanta
Telefón 031 2819092

Eva Verešová

Ul. 29. augusta č. 10, 924 01 Galanta
Telefón 031 2819073

Ing. Barbora Hlavatá

Ul. 29. augusta č. 10, 924 01 Galanta
Telefón 031 2819085

Timea Lénartová

Ul. 29. augusta č. 10, 924 01 Galanta
Telefón 031 2819084

Daniela Bugárová

Ul. 29. augusta č. 10, 924 01 Galanta
Telefón 031 2819078

Adriana Grédiová

Ul. 29. augusta č. 10, 924 01 Galanta
Telefón 031 2819083

Alena Kováčová

Ul. 29. augusta č. 10, 924 01 Galanta
Telefón 031 2819090

Zuzana Stehelová

Ul. 29. augusta č. 10, 924 01 Galanta
Telefón 031 2819083

Ing. Andrej Hlavatý

Ul. 29. augusta č. 10, 924 01 Galanta
Telefón 031 2819086

Ing. Katalin Menyhárt

Ul. 29. augusta č. 10, 924 01 Galanta
Telefón 031 2819073

Bc. Mária Darázsová

Ul. 29. augusta č. 10, 924 01 Galanta
Telefón 031 2819075

Mgr. Veronika Korbová

Ul. 29. augusta č. 10, 924 01 Galanta
Telefón 031 2819092

Juliana Hrušková

Ul. 29. augusta č. 10, 924 01 Galanta
Telefón 031 2819077