Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. október 2020, štvrtok
 

Zamestnanci odboru

 

Homérová Dáša

sekretariát
Telefón 09610/46 602

 

Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja

Mgr. Milan Ďurina

poverený zastupovaním vedúceho oddelenia
Telefón 09610/46 620

Malíková Jana, Ing.

EIA, SEA
Telefón 09610/46 685

Mgr. Jozef Lacko

OP – PK, MA
Telefón 09610/46 612

Mgr. Veronika Csanakyová

závažné priemyselné havárie, environmentálne záťaže
Telefón 09610/46 615

Mgr. Alexandra Rogánska PhD.

OP - BA, SC
Telefón 09610/46 613

 

Oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja

Mgr. Milan Ďurina

vedúci oddelenia, OH, vodné stavby, TBD,SVD,G-N, hraničné vody, hausboty
Telefón 09610/46 620

Mgr. Michal Opálený

vodné stavby
Telefón 09610/46 622

Ing. Ľubomíra Barthová

odpadové hospodárstvo
Telefón 09610/46 686

Ing. Kvetoslava Dubničková

vodné stavby
Telefón 09610/46 662

Mgr. Mária Sládeková

odpadové hospodárstvo
Telefón 09610/46 621

 

Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia (OOPaVZŽP)

JUDr. Elena Jaďuďová

vedúca oddelenia
Telefón 09610/46 600

Mgr. Diana Ficker

EIA, SEA
Telefón 09610/46 671

Mgr. Andrea Seč

EIA, SEA,
Telefón 0961046697

Ing. Barbora Brunovská

EIA, SEA
Telefón 09610/46 611

 

OOPaVZŽP- Ochrana prírody a krajiny

Bc. Dušan Reichhardt

Petržalka, BA I., NATURA 2000
Telefón 09610/46 696

Polák Štefan, Ing.

BA V., rybári, Cites
Telefón 09610/46 663

Šťastná Katarína

Devínska Nová Ves, Záhorská Bystrica, Lamač
Telefón 09610/46 693

Hrdá Beáta, Ing.

BA - III, Vajnory, Vinohrady
Telefón 09610/46 676

RNDr. Andrej Mateček

Rača, Podunajské Biskupice, Hausboty (Jarovské rameno)
Telefón 09610/46 691

Mgr. Alena Mišovicová

Telefón 09610/46 692

JUDr. Denisa Vágnerová

BA IV – Devín, Dúbravka, Karlova Ves
Telefón 09610/46 688

Mgr. Katarína Godovičová

BA II. – Ružinov, Vrakuňa, Trnávka, hausboty
Telefón 09610/46 695

Mgr. Martin Rosa

BA IV. – Devín, Dúbravká, Karlová Ves
Telefón 09610/46 623

 

OOPaVZŽP - Štátna vodná správa

Ing. Ľubica Jakubová

BA III. – Nové Mesto
Telefón 09610/46 617

Ing. Ivan Jankovič

Petržalka, TBD, povodne BA
Telefón 09610/46 665

Pisárčiková Andrea, Ing.

Ba II, Ružinov, Trnávka
Telefón 09610/46 657

Ing. Miroslav Bištura

BA III, Rača, Vajnory, Vinohrady
Telefón 0961046658

Ing. Miloš Uhliarik

BA-IV - DNV, Lamač
Telefón 09610/46 698

Ing. Elena Gregorová

BA I. – Staré Mesto
Telefón 09610/46 664

Ing. Jana Mališková

BA II., Vrakuňa, P. Biskupice
Telefón 09610/46 616

RNDr. Alena Mečiarová

BA IV. Záhorská Bystrica
Telefón 09610/46 661

Ing. Nina Ondrušová

BA V – Jarovce, Rusovce, Čuňovo
Telefón 09610/46 614

Ing. Jana Jánošová

BA IV. – Karlová Ves, Dúbravka, Devín
Telefón 09610/46 661

 

OOPaVZŽP - Odpadové hospodárstvo

Pavlovičová Elena, Ing.

BA II - súhlasy
Telefón 09610/46 672

Grejtáková Eva, Ing.

BA V,
Telefón 09610/46 673

Ďuranová Daniela, Ing.

Nové Mesto, Vinohrady
Telefón 09610/46 674

Ing. Daniela Červeňáková

BA I, vozidla
Telefón 09610/46 675

Stanislava Meszárošová

BA II. vyjadrenia
Telefón 09610/46 694

Cenkerová Martina, Ing.

Ba IV
Telefón 09610/46 668

Mgr. Nikoleta Mesárošová

Rača, Vajnory, vozidla
Telefón 09610/46 678

Pavel Slezák

skládky
Telefón 09610/46 667

 

OOPaVZŽP - Ochrana ovzdušia

Simonová Marta, Ing.

BA IV
Telefón 09610/46 683

Kováčiková Elena, Ing.

BA III
Telefón 09610/46 684

Ing. Peter Šuplata

BA II, Slovnaft
Telefón 09610/46 656

Gireth Branislav, Ing.

BA V
Telefón 09610/46 677

Ing. Michaela Hargašová

BA I
Telefón 09610/46 681