Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 5. december 2019, štvrtok
 

Zamestnanci odboru

 

Homérová Dáša

sekretariát
Telefón 09610/46 602

 

Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja

Mgr. Milan Ďurina

poverený zastupovaním vedúceho oddelenia
Telefón 09610/46 620

Malíková Jana, Ing.

EIA, SEA
Telefón 09610/46 685

Mgr. Jozef Lacko

OP – PK, MA
Telefón 09610/46 612

Mgr. Veronika Csanakyová

závažné priemyselné havárie, environmentálne záťaže
Telefón 09610/46 615

Mgr. Alexandra Rogánska PhD.

OP - BA, SC
Telefón 09610/46 613

 

Oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja

Mgr. Milan Ďurina

vedúci oddelenia, OH, vodné stavby, TBD,SVD,G-N, HV, hausboty
Telefón 09610/46 620

Doktorová Katarína, Ing.

vodné stavby, hausboty
Telefón 09610/46 621

Eva Gogolová, Ing.

vodné stavby, hausboty a hraničné vody
Telefón 09610/46 622

Ing. Ľubomíra Barthová

odpadové hospodárstvo
Telefón 09610/46 686

 

Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia (OOPaVZŽP)

RNDr. Alena Mečiarová

vedúca oddelenia
Telefón 09610/46 650

Mgr. Diana Ficker

EIA, SEA
Telefón 09610/46 671

Mgr. Andrea Seč

EIA, SEA,
Telefón 0961046697

Ing. Barbora Brunovská

EIA, SEA
Telefón 09610/46 611

 

OOPaVZŽP- Ochrana prírody a krajiny

Bc. Dušan Reichhardt

Petržalka, BA I., NATURA 2000
Telefón 09610/46 696

Polák Štefan, Ing.

BA V., rybári, Cites
Telefón 09610/46 663

Šťastná Katarína

Devínska Nová Ves, Záhorská Bystrica, Lamač
Telefón 09610/46 693

Hrdá Beáta, Ing.

BA - III, Rača, Vajnory, Vinohrady
Telefón 09610/46 676

RNDr. Andrej Mateček

Rača, Podunajské Biskupice, Hausboty (Jarovské rameno)
Telefón 09610/46 691

Mgr. Eva Palkovičová

BA II., hausboty, Ružinov, Trnávka, Vrakuňa
Telefón 09610/46 695

Ing. Veronika Trnková

BA IV. – Karlova Ves, Dúbravka, Devín
Telefón 09610/46 688

Mgr. Alena Mišovicová

Telefón 09610/46 692

 

OOPaVZŽP - Štátna vodná správa

Jánošová Jana, Ing.

BA IV, Karlová Ves, Dúbravka, Devín
Telefón 09610/46 661

Součková Jitka, Ing.

Petržalka, Čunovo, Rusovce, Jarovce, TBD, povodne BA
Telefón 09610/46 665

Pisárčiková Andrea, Ing.

Ba II, Ružinov, Trnávka
Telefón 09610/46 657

Ing. Miroslav Bištura

BA III, Rača, Vajnory, Vinohrady
Telefón 0961046658

Ing. Miloš Uhliarik

Záhorská Bystrica, DNV, Lamač
Telefón 09610/46 698

Ing. Elena Gregorová

BA I, BA III. – Nové Mesto
Telefón 09610/46 664

JUDr. Sizan Jambor

vyjadrenia
Telefón 09610/46 698

 

OOPaVZŽP - Odpadové hospodárstvo

Pavlovičová Elena, Ing.

BA II - súhlasy
Telefón 09610/46 672

Grejtáková Eva, Ing.

BA V,
Telefón 09610/46 673

Ďuranová Daniela, Ing.

Nové Mesto, Vinohrady
Telefón 09610/46 674

Veselíny Ľudmila, Ing..

BA I, vozidla
Telefón 09610/46 675

Stanislava Meszárošová

BA II. vyjadrenia
Telefón 09610/46 694

Cenkerová Martina, Ing.

Ba IV
Telefón 09610/46 668

Mgr. Nikoleta Mesárošová

Rača, Vajnory, vozidla
Telefón 09610/46 678

Pavel Slezák

skládky
Telefón 09610/46 667

 

OOPaVZŽP - Ochrana ovzdušia

Simonová Marta, Ing.

BA IV, P. Biskupice, Vrakuňa
Telefón 09610/46 683

Kováčiková Elena, Ing.

BA III, Nivy, Trnávka
Telefón 09610/46 684

Gireth Branislav, Ing.

BA V, Slovnaft
Telefón 09610/46 677