Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. október 2020, piatok
 

Zamestnanci odboru

Oznamy a dokumenty na stiahnutie  |  Zamestnanci odboru

 

Mgr. Lukáš DANKO - vedúci odboru

Partizánska 7, 017 01 Považská Bystrica
Telefón 042/2817310, 0918/880250

stránková miestnosť

Partizánska 7, 017 01 Považská Bystrica
Telefón 042/2817313

Oddelenie zápisov práv k nehnuteľnostiam

Božena HOLJENČÍKOVÁ

Partizánska 7, 017 01 Považská Bystrica
Telefón 042/2817324

Mária KULIHOVÁ

Partizánska 7, 017 01 Považská Bystrica
Telefón 042/2817323

Iveta LAGÍNOVÁ

Partizánska 7, 017 01 Považská Bystrica
Telefón 042/2817323

Mgr. Veronika PIROŠOVÁ

Partizánska 7, 017 01 Považská Bystrica
Telefón 042/2817326

JUDr. Jana TOMÁŠKOVÁ - vedúca oddelenia zápisov práv k nehnuteľnostiam

Partizánska 7, 017 01 Považská Bystrica
Telefón 042/2817318

Janka ŠVECOVÁ

Partizánska 7, 017 01 Považská Bystrica
Telefón 042/2817324

Mária ADAMČÍKOVÁ - podateľňa

Partizánska 7, 017 01 Považská Bystrica
Telefón 042/2817320

Bc. Mária CHUDADOVÁ

Partizánska 7, 017 01 Považská Bystrica
Telefón 042/2817311

Bc. Alena MIKULOVÁ

Partizánska 7, 017 01 Považská Bystrica
Telefón 042/2817314

Ing. Silvia KALÁSOVÁ - podateľňa

Partizánska 7, 017 01 Považská Bystrica
Telefón 042/2817325

Zdenka ČIŽMÁRIKOVÁ

Partizánska 7, 017 01 Považská Bystrica
Telefón 042/2817311

Oddelenie technické, dokumentácie a poskytovania informácií 

Ing. Miroslav MASÁR

Partizánska 7, 017 01 Považská Bystrica
Telefón 042/2817317

Miroslava CHUDEJOVÁ

Partizánska 7, 017 01 Považská Bystrica
Telefón 042/2817322

Ing. Ľubica ĎURKECHOVÁ - vedúca oddelenia technického, dokumentácie a poskytovania informácií

Partizánska 7, 017 01 Považská Bystrica
Telefón 042/2817315

Milan KVASNIČKA

Partizánska 7, 017 01 Považská Bystrica
Telefón 042/2817312

Bc. Dušan KVAŠŠAY

Partizánska 7, 017 01 Považská Bystrica
Telefón 042/2817316

Mgr. Iveta SKÁČIKOVÁ

Partizánska 7, 017 01 Považská Bystrica
Telefón 042/2817314

Dagmar ŠMULÍKOVÁ - informácie pre geodetov

Partizánska 7, 017 01 Považská Bystrica
Telefón 042/2817319

Bc. Iveta VAČKOVÁ

Partizánska 7, 017 01 Považská Bystrica
Telefón 042/2817319