Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. október 2019, streda
 

Zamestnanci odboru

Oznamy a dokumenty na stiahnutie  |  Zamestnanci odboru

 

Meno a priezvisko

e-mail

telefón

Mgr. Lukáš Danko  – vedúci odboru 

lukas.danko@minv.sk 042/ 281 7310 
Bc. Mária Chudadová - sekretariát  maria.chudadova@minv.sk 042/ 281 7311 
Oddelenie zápisov práv k nehnuteľnostiam 

JUDr. Jana Tomášková - vedúca oddelenia

jana.tomaskova2@minv.sk

042/ 281 7318 

Mária Kulihová  maria.kulihova@minv.sk 042/ 281 7323 
Emília Litavcová – podateľňa emilia.litavcova@minv.sk 042/ 281 7325 
Janka Švecová janka.svecova@minv.sk 042/ 281 7324 
Božena Holjenčíková bozena.holjencikova@minv.sk 042/ 281 7324
Iveta Lagínová iveta.laginova@minv.sk 042/ 281 7323
Ing. Silvia Kalásová silvia.kalasova@minv.sk 042/ 281 7313
Miroslava Chudejová  miroslava.chudejova@minv.sk 042/ 281 7322 
Ing. Miroslav Masár miroslav.masar@minv.sk 042/ 281 7317 
Mgr. Veronika Pirošová veronika.pirosova@minv.sk 042/ 281 7326
Oddelenie technické, dokumentácie a poskytovania informácií 
Bc. Dušan Kvaššay – vedúci oddelenia  dusan.kvassay@minv.sk 042/ 281 7316 
Mgr. Iveta Skáčiková  iveta.skacikova@minv.sk 042/ 281 7314 
Dagmar Šmulíková - informácie pre geodetov dagmar.smulikova@minv.sk 042/ 281 7319 
Milan Kvasnička  milan.kvasnicka@minv.sk 042/ 281 7312 
Ing. Ľubica Ďurkechová  lubica.durkechova@minv.sk 042/ 281 7315 
Bc. Alena Mikulová  alena.mikulova2@minv.sk 042/ 281 7314 
Bc. Iveta Vačková iveta.vackova@minv.sk 042/ 281 7319 
Mária Adamčíková  maria.adamcikova@minv.sk 042/ 281 7320 
stránková miestnosť    042/ 281 7313