Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 31. október 2020, sobota
 

Zamestnanci odboru

 POZEMKOVÝ A LESNÝ ODBOR

Ing. Viera BELOBRADOVÁ - vedúca odboru

Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica
Telefón 042/4300 163, 164, 0910/891036

oddelenie lesného hospodárstva

Ing. Jaroslav BEŇADIK - vedúci oddelenia

Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica
Telefón 042/4300 160

Ing. Zuzana GAŠPÁRKOVÁ

Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica
Telefón 042/4300 138, v pondelok Klientské centrum Púchov 042/3100 418

Ing. Janka ŠEVČÍKOVÁ

Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica
Telefón 042/4300 185

Mgr. Jozef ZATLUKAL

Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica
Telefón 042/4300 138

pozemkové oddelenie

Mgr. Daniela BALEJOVÁ

Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica
Telefón 042/4300 173

Bc. Katarína POLIEVKOVÁ

Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica
Telefón 042/4300 124

Ing. Jarmila BALIAKOVÁ - vedúca oddelenia

Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica
Telefón 042/4300 157

Ing. Daniela KORBAŠOVÁ

Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica
Telefón 042/4300 156

Mária KOŠKOVÁ - Klientske centrum Púchov

Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica
Telefón 042/3100 417

Ing. Katarína FEDOROVÁ, PhD.

Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica
Telefón 042/4300 186

Mgr. Dominika HUNANOVÁ

Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica
Telefón 042/4300 274

Ing. Žaneta MEJSNAROVÁ

Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica
Telefón 042/4300 124