Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 6. december 2019, piatok
 

Zamestnanci odboru

Meno a priezvisko

e-mail

telefón

     
Ing. Viera BELOBRADOVÁ - vedúca odboru Viera.Belobradova@minv.sk 042/4300 163,164
     

úsek lesného hospodárstva, poľovníctva a pozemkových spoločenstiev

 
Ing. Jaroslav BEŇADIK Jaroslav.Benadik@minv.sk 042/4300 160
Ing. Zuzana GAŠPÁRKOVÁ Zuzana.Gasparkova@minv.sk 042/4300 138
 v pondelok Klientské centrum Púchov    042/3100 418
Ing. Janka ŠEVČÍKOVÁ Janka.Sevcikova2@minv.sk 042/4300 185
Mgr. Jozef ZATLUKAL Jozef.Zatlukal@minv.sk 042/4300 138
     

Úsek pozemkových úprav a ochrany pozemkového pôdneho fondu

 
Mgr. Daniela BALEJOVÁ Daniela.Balejova@minv.sk 042/4300 173
Ing. Jarmila BALIAKOVÁ Jarmila.Baliakova@minv.sk 042/4300 157
Ing. Katarína FEDOROVÁ, PhD. Katarina.Fedorova2@minv.sk 042/4300 186
Ing. Daniela KORBAŠOVÁ Daniela.Korbasova@minv.sk 042/4300 156
Mgr. Dominika HUNANOVÁ Dominika.Hunanova@minv.sk 042/4300 124
Bc. Kristína SMATANOVÁ kristina.smatanova@minv.sk 042/4300 124
Ing. Jana FACINÍKOVÁ - Klientske centrum Púchov Jana.Facinikova@minv.sk 042/3100 416
Mária KOŠKOVÁ - Klientske centrum Púchov Maria.Koskova@minv.sk 042/3100 417