Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 6. december 2019, piatok
 

Zamestnanci odboru

Meno a priezvisko

e-mail

telefón

     
     
     
     
Poverená vedením odboru    
Ing. Daniela BENČOVÁ daniela.bencova@minv.sk 042/4300 195
     
Úsek štátnej vodnej správy    
Ing. Pavel MJARTAN pavel.mjartan@minv.sk 042/4300 196
Ing. Ivana LABUDÍKOVÁ ivana.labudikova@minv.sk 042/4300 190
     
Úsek odpadového hospodárstva    
Mgr. Dagmar PAVLACOVÁ dagmar.pavlacova@minv.sk 042/4300 192
Mgr. Katarína Gašová, PhD. katarina.gasova@minv.sk 042/4300 192
     
Úsek ochrany ovzdušia    
Ing. Branislav PALÍK branislav.palik@minv.sk 042/4300 125
     
Úsek ochrany prírody a krajiny  
Mgr. Michala MICHÁLKOVÁ michala.michalkova@minv.sk 042/4300 180
RNDr. Danuša BARTKOVÁ danusa.bartkova@minv.sk 042/4300 180