Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. október 2020, utorok
 

Zamestnanci odboru

 ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Ing. Ivana LABUDÍKOVÁ - poverená vedením odboru

Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica
Telefón 042/4300 190

úsek štátnej vodnej správy

Ing. Daniela BENČOVÁ

Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica
Telefón 042/4300 195

Ing. Ivana LABUDÍKOVÁ

Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica
Telefón 042/4300 190

Ing. Pavel MJARTAN

Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica
Telefón 042/4300 196

úsek odpadového hospodárstva

Ing. Mgr. Alexandra ŠTEFANCOVÁ

Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica
Telefón 042/4300 192

Mgr. Dagmar PAVLACOVÁ

Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica
Telefón 042/4300 192

úsek ochrany ovzdušia

Ing. Branislav PALÍK

Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica
Telefón 042/4300 125

úsek ochrany prírody

RNDr. Danuša BARTKOVÁ

Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica
Telefón 042/4300 180

Mgr. Michala MICHÁLKOVÁ

Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica
Telefón 042/4300 180