Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 27. október 2020, utorok
 

Zamestnanci odboru

Náplň činnosti odboru  |  Zamestnanci odboru  |  Tlačivá  |  Verejné vyhlášky

Mgr. Silvia Ráczová

Katastrálny odbor - vedúca odboru
Telefón 031/ 281 9030

Henrietta Barczi

Katastrálny odbor
Telefón 031/ 281 9042

Helena Boršická

Katastrálny odbor
Telefón 031/ 281 9040

Erika Csicsaiová

Katastrálny odbor
Telefón 031/ 281 9032

Rozália Csizmadiaová

Katastrálny odbor
Telefón 031/ 281 9034

Sándor Dohorák

Katastrálny odbor
Telefón 031/ 281 9039

Melinda Dohoráková

Katastrálny odbor
Telefón 031/ 281 9032

Zuzana Feketeová

Katastrálny odbor
Telefón 031/ 281 9035

Enikő Halászová

Katastrálny odbor
Telefón 031 /281 9042

Emese Koczó

Katastrálny odbor
Telefón 031/281 9040

Mária Kráľová

Katastrálny odbor
Telefón 031/281 9041

Bc.Perla Makkerová

Katastrálny odbor
Telefón 031/281 9036

Tünde Maticsová

Katastrálny odbor
Telefón 031/281 9048

Rozália Matusová

Katastrálny odbor
Telefón 031/281 9049

Martina Mészárosová

Katastrálny odbor
Telefón 031/281 9038

Eva Nagyová

Katastrálny odbor
Telefón 031/281 9046

Ildikó Pódaová

Katastrálny odbor
Telefón 031/281 9047

Ing. Eva Szántóová

Katastrálny odbor - vedúca oddelenia zápisov práv k nehnuteľnostiam
Telefón 031/281 9031

Bc. Andrea Szűcsová

Katastrálny odbor
Telefón 031/281 9045

Lóránt Takács

Katastrálny odbor
Telefón 031/281 9048

Marta Takácsová

Katastrálny odbor
Telefón 031/281 9041

Leonóra Véghová

Katastrálny odbor
Telefón 031/281 9040

PhDr. Edita Vidaová

Katastrálny odbor
Telefón 031/281 9043

Bc. Adriana Wimmer

Katastrálny odbor
Telefón 031/ 281 9037

Andrea Bodó

Katastrálny odbor
Telefón 031/ 281 9046

Ing. Denisa Pastírová

Katastrálny odbor - vedúca oddelenia technického, dokumentácie a poskytovania informácií
Telefón 031/ 281 9043

Mgr. Nikoleta Nagyová

Katastrálny odbor
Telefón 031/ 281 9044

Ing. Forgách Gergely

Katastrálny odbor
Telefón 031/ 281 9050

Ing. Elvíra Katona

Katastrálny odbor
Telefón 031/281 9050

Bc. Veronika Juhászová

Katastrálny odbor
Telefón 031/ 281 9033

Anikó Horváthová

Katastrálny odbor
Telefón 031/281 9047

Mgr. Csókaová Dóra

Katastrálny odbor
Telefón 031 281 9041

Bc. Edina Puhová

Katastrálny odbor
Telefón 031 281 9034

Mgr. Madarász Ádám

Katastrálny odbor
Telefón 031/ 281 9044