Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. október 2020, pondelok
 

Zamestnanci odboru

 ODBOR CESTNEJ DOPRAVY A POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ

Mgr. Ján Šamaj - vedúci odboru

Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica
Telefón 042/4300 211, 0907 703 744

Ing. Ivana PIVARČIOVÁ

Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica
Telefón 042/4300 109

Bc. Ľubomír RUSNÁK

Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica
Telefón 042/4300 221

Ing. Stanislava OSTROLUCKÁ

Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica
Telefón 042/4300 109

Ing. Katarína TALDOVÁ

Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica
Telefón 042/4300 109

Ing. Gabriela REZÁKOVÁ

Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica
Telefón 042/4300 197