Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. október 2020, utorok
 

Zamestnanci odboru

Oznamy a dokumenty na stiahnutie  |  Zamestnanci odboru

Ing. Jana Némethová

vedúca odboru
Telefón 035/2819420
Fax 035/7704421

Platanova alej 7, 945 01 Komárno

 

Oddelenie technické, dokumentácie a poskytovania informácií

Ing. Mária Bartošová - Oddelenie technické, dokumentácie a poskytovanie informácií

vedúca oddelenia
Telefón 035/2819428

Ing. Eleonóra Ďurčovičová

odborný radca
Telefón 035/2819422

Ing. Eva Alföldy

hlavný radca
Telefón 035/2819425

Ing. Iveta Konkolyi

samostatný radca
Telefón 035/2819426

Veronika Rajková

radca
Telefón 035/2819422

Zuzana Tokárová

radca
Telefón 035/2819426

Erika Paxnerová

hlavný referent
Telefón 035/2819430

Bc. Monika Ősziová

samostatný radca
Telefón 035/2819426

Angela Czuczorová

hlavný referent
Telefón 035/2819431

Kristína Zsabková

hlavný referent
Telefón 035/2819429

Mgr. Tamás Kiss

odborný radca
Telefón 035/2819424

 

Oddelenie zápisov práv k nehnuteľnostiam

Ing. Helena Lőrinczová - oddelenie zápisov práv k nehnuteľnostiam

vedúca oddelenia
Telefón 035/2819423

Ing. Edita Szederová

hlavný radca
Telefón 035/2819436

Mgr. Lucia Gogolová

hlavný radca
Telefón 035/2819427

JUDr. Richard Herdics

hlavný radca
Telefón 035/2819427

Viktória Tóthová

radca
Telefón 035/2819433

Irma Szabóová

radca
Telefón 035/2819421

Lýdia Boháková

radca
Telefón 035/2819432

Magdaléna Dibuszová

radca
Telefón 035/2819434

Mária Baloghová

radca
Telefón 035/2819439

Anikó Baloghová

radca
Telefón 035/2819435

Katalin Csehovics

radca
Telefón 035/2819440

Alžbeta Csintalanová

radca
Telefón 035/2819440

Denisa Kovács

radca
Telefón 035/2819438

Soňa Molnárová

radca
Telefón 035/2819429

Ildikó Nagy

radca
Telefón 035/2819439

Mgr. Iveta Száková

samostatný radca
Telefón 035/2819435

Sylvia Némethová

radca
Telefón 035/2819429

Mgr. Klaudia Perseiová

samostatný radca
Telefón 035/2819438

Ildikó Urbanová

radca
Telefón 035/2819438