Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 5. december 2019, štvrtok
 

Zamestnanci odboru

Zamestnanci odboru  |  Oznamy a dokumenty na stiahnutie  |  Správne konania

Ing.Milan Blaško

vedúci odboru starostlivosti o životné prostredie
Telefón 045/557 2324

Ing. Miroslava Krištofíková

štátna správa ochrany prírody a krajiny
Telefón 045/551 1601

ing. Klára Slaná

štátna správa odpadového hospodárstva
Telefón 045/551 1601

Mgr. Mariana Dendišová

štátna vodná správa
Telefón 045/551 1601