Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 30. október 2020, piatok
 

Zamestnanci odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Pracovník

 Funkcia

Telefón

Fax

E-mail

 Kancelária

Bc. Zuzana Hanzlovičová 

 referentka

033/7330 379 

033/7353 303

E-mail

535 

Ing. Gabriela Hrdinová, PhD.

 referentka

033/7330 379

033/7353 303

E-mail

535

Ing. Martin Chromý

 referent

033/7330 346

033/7353 303

E-mail

550

Ing. Tomáš Polák

 vedúci odboru

033/7330 460

033/7353 303

E-mail

551