Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. november 2019, pondelok
 

Zamestnanci odboru krízového riadenia

Odbor krízového riadenia

Pracovník

 Funkcia

Telefón

Fax

E-mail

 Kancelária

Ing. Beáta Bellová

 referentka

033/7353 313

033/7621 692

E-mail

645

Bc. Stanislav Kostolanský

 referent

033/7353 316

033/7621 692

E-mail

644

Ing. Miroslav Sluka

 vedúci odboru

033/7353 311
033/7622 749

033/7621 692

E-mail

650 

Mgr. Simona Vatrtová

 referentka

033/7353 314

033/7621 692

E-mail

654