Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. október 2019, streda
 

Zamestnanci odboru

JUDr. Henrieta Halászová

vedúca odboru
Telefón (055) 6001 250
Fax (055) 633 95 09
 

Marta Kutarňová

Telefón (055) 6001 251


oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja


Sídlo výkonu práce:

Komenského 52, 041 26 Košice
Telefón (055) 6001 251
 


RNDr. Darina Barabasová

vedúca oddelenia
Telefón (055) 6001 384

Ing. Denisa Horenská

ochrana prírody a krajiny, EIA
Telefón (055) 6001 225

Ing. Lucia Klučárová

ochrana prírody a krajiny
Telefón (055) 6001 180

RNDr. Karin Kotlárová PhD.

PZPH, ochrana prírody a krajiny
Telefón (055) 6001 186

Mgr. Zuzana Sabolová

ochrana prírody a krajiny
Telefón (055) 6001 186


oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja


Sídlo výkonu práce:

Komenského 52, 041 26 Košice
Telefón (055) 6001 251
 


Ing. Jana Hruščáková

vedúca oddelenia
Telefón (055) 6001 267

Ing. Anna Bortníková

štátna vodná správa, povodňová ochrana
Telefón (055) 6001 268

Ing. Blanka Demešová

ochrana ovzdušia, enviro-záťaže
Telefón (055) 6001 266

Ing. Jana Hargašová

štátna vodná správa, povodňová ochrana
Telefón (055) 6001 260

Mgr. Jaroslav Koco

odpadové hospodárstvo
Telefón (055) 6001 383


oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia


Sídlo výkonu práce:

Komenského 52, 041 26 Košice
Telefón (055) 6001 321
 


Mgr. Peter Petrivaldský

vedúci oddelenia
Telefón (055) 6001 320

Ing. Emília Bateková

štátna vodná správa
Telefón (055) 6001 324

Mgr. Katarína Hajdányová

odpadové hospodárstvo
Telefón (055) 6001 330

Mgr. Petra Kollárová Hamřiková

štátna vodná správa
Telefón (055) 6001 323

Ing. Milena Husťáková

ochrana prírody a krajiny, ochrana druhov
Telefón (055) 6001 326

Ing. Richard Jakubišin

štátna vodná správa
Telefón (055) 6001 333

Ing. Adriana Krall

ochrana prírody a krajiny, odpadové hospodárstvo
Telefón (055) 6001 327

Ing. Gabriela Kurimská

odpadové hospodárstvo
Telefón (055) 6001 322

MVDr. Štefan Papuga

ochrana ovzdušia
Telefón (055) 6001 325

MVDr. Marek Ružička

odpadové hospodárstvo
Telefón (055) 6001 328

Ing. Petronela Sedláková

ochrana prírody a krajiny, EIA
Telefón (055) 6001 327

Ing. Simona Smolíková

štátna vodná správa
Telefón (055) 6001 323

Ing. Baryalai Tahzib, PhD.

ochrana ovzdušia
Telefón (055) 6001 325