Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 31. október 2020, sobota
 

Zamestnanci odboru

Ing. Eva Trembeczká, PhD.

vedúca odboru
Telefón (055) 281 80 00


oddelenie technické, dokumentácie a poskytovania informácií


Ing. Adriana Gyuriová

vedúca oddelenia
Telefón (055) 281 80 20


referát opráv chýb a katastrálnych konaní


Ing. Adriána Treščáková

Telefón (055) 281 81 40

Andrea Balážová

Telefón (055) 281 81 31

Ing. Eva Bušniaková

Telefón (055) 281 81 17

Ing. Renáta Faixová

Telefón (055) 281 81 30

JUDr. Zuzana Kolárčíková

Telefón (055) 281 81 16

Ing. Matúš Orlovský

Telefón (055) 281 81 20

Ing. Renáta Pošthová

Telefón (055) 281 81 21

Ing. Kamila Tóthová

Telefón (055) 281 81 15

Ing. Iveta Velebná

Telefón (055) 281 81 25

Bc. Helena Klučárová

Telefón (055) 281 81 41

Ing. Frederika Šenková

Telefón (055) 281 81 35

Ružena Plešivčáková

Telefón (055) 281 81 43


technicko - informačný referát


Ing. Beáta Matraczová

vedúca referátu
Telefón (055) 281 81 42

Monika Bugorčíková

Telefón (055) 281 81 43

Iveta Domoráková

Telefón (055) 281 81 37

Ing. Miroslav Chrobačinský

Telefón (055) 281 81 19

Svetlana Fetyková

Telefón (055) 281 81 25

Eleonóra Kaňuková

Telefón (055) 281 81 30

Darina Kateržábeková

Telefón (055) 281 81 31

Ing. Eva Köröšová

Telefón (055) 281 80 21

Marcela Kováčová

Telefón (055) 281 81 44

Tatiana Kuliková

Telefón (055) 281 81 21

Jolana Maťaščíková

Telefón (055) 281 81 28

Ing. Marta Miková

Telefón (055) 281 81 18

Eva Oczeáková

Telefón (055) 281 80 29

Gabriela Oravcová

Telefón (055) 281 81 14

Dana Pančišinová

Telefón (055) 281 81 43

Ing. Anton Stochla

Telefón (055) 281 80 10

Ing. Róbert Tresa

Telefón (055) 281 81 13

Zdena Žáčeková

Telefón (055) 281 81 26


oddelenie zápisov práv k nehnuteľnostiam


JUDr. Anna Besterciová

vedúca oddelenia
Telefón (055) 281 81 00


referát vkladových konaní


JUDr. Viera Ščurková

vedúca referátu
Telefón (055) 281 81 10

JUDr. Beáta Jurašková

Telefón (055) 281 81 05

JUDr. Marta Karapová

Telefón (055) 281 80 80

Věra Kasperová

Telefón (055) 281 81 38

JUDr. Rudolf Nagy

Telefón (055) 281 81 11

Mgr. Alena Polyacsková

Telefón (055) 281 81 35

Mgr. Matej Pytel

Telefón (055) 281 80 22

Ing. Silvia Spišáková

Telefón (055) 281 81 27


referát zápisov práv k nehnuteľnostiam


Mgr. Liliana Doričová

vedúca referátu
Telefón (055) 281 81 09

Gabriela Bérešová

Telefón (055) 281 81 22

Ľubica Borovská

Telefón (055) 281 81 12

Jana Dobranská

Telefón (055) 281 81 32

Mária Dučová

Telefón (055) 281 81 07

Jarmila Jurčiová

Telefón (055) 281 81 06

Eva Kissová

Telefón (055) 281 81 38

Janette Klimentová

Telefón (055) 281 81 39

Viera Martonová

Telefón (055) 281 81 02

Dana Nebehajová

Telefón (055) 281 81 34

Margita Papáčová

Telefón (055) 281 81 03

Štefánia Porochnavcová

Telefón (055) 281 81 08

Mária Radáčiová

Telefón (055) 281 81 01

Beáta Rzuhovská

Telefón (055) 281 81 03

Andrea Soroková

Telefón (055) 281 81 45

Darina Timčáková

Telefón (055) 281 81 39

Andrea Zádorová

Telefón (055) 281 81 39

Alena Zubaľová

Telefón (055) 281 81 06


oddelenie registratúry


Ing. Mária Podobenová

vedúca oddelenia
Telefón (055) 281 80 41


Margita Gizická

Telefón (055) 281 81 41

Natália Jevčáková

Telefón (055) 281 81 24

Ing. Monika Rákayová

Telefón (055) 281 81 38

Jana Regendová

Telefón (055) 281 80 70

Monika Škodová

Telefón (055) 281 81 24

Eva Tomľanová

Telefón (055) 281 80 01