Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. október 2020, utorok
 

Zamestnanci odboru

Ing. Diana Hüblerová

vedúca odboru
Telefón (055) 6001 355

Ing. Mgr. Miroslav Bačenko

cestná doprava - pracoviská a technici TK, EK, KO a MPZ
Telefón (055) 6001 342

Ing. Magdaléna Dudášová

cestná doprava - koncesie na výkon taxislužby; odborná spôsobilosť na vodiča taxislužby
Telefón (055) 6001 349

Ing. Peter Grega

pozemné komunikácie - cesty I. triedy, pokuty za diaľ. známky
Telefón (055) 6001 158

Ing. Veronika Gregová

cestná doprava - kvalifikačné karty vodičov
Telefón (055) 6001 345

Ing. Ján Halapi

pozemné komunikácie - cesty I. triedy
Telefón (055) 6001 343

Ing. Dana Horňáková

pozemné komunikácie - cesty II. a III. triedy, pokuty za diaľ. známky
Telefón (055) 6001 358

Ing. Drahomíra Juhásová

cestná doprava - kvalifikačné karty vodičov
Telefón (055) 6001 345

Ing. Margita Karľová

pozemné komunikácie - nadrozmerné náklady, zvýšené správne poplatky
Telefón (055) 6001 157

Ing. Ján Kupec

cestná doprava - pokuty za TK, EK
Telefón (055) 6001 344

Ing. Tomáš Misák

Telefón (055) 6001 311

Bc. Erika Mareková

cestná doprava - pracoviská a technici TK, EK, KO a MPZ
Telefón (055) 6001 315

Ing. Stanislav Schlosser

cestná doprava - dovozy, stavby, prestavby, dostavby vozidiel
Telefón (055) 6001 344

Jana Skalošová

podateľňa
Telefón (055) 6001 483

Ing. Adam Szitás

cestná doprava - dovozy, stavby, prestavby, dostavby vozidiel, nadrozmerné náklady
Telefón (055) 6001 311

Ing. Monika Šandalová

cestná doprava - dovozy, stavby, prestavby, dostavby vozidiel
Telefón (055) 6001 356

Bc. Michal Šimčák

cestná doprava - dovozy, stavby, prestavby, dostavby vozidiel
Telefón (055) 6001 346

Ing. Jozef Škarupa

cestná doprava - autoškoly
Telefón (055) 6001 312

Ing. Monika Škrivánková

cestná doprava - licencie Spoločenstva; odborná spôsobilosť na podnikanie v cestnej nákladnej, osobnej doprave a taxislužbe
Telefón (055) 6001 357