Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. október 2020, piatok
 

Zamestnanci odboru

Ing. Dávid Mrukvia

vedúci odboru
Telefón (055) 6001 440


oddelenie civilnej ochrany a krízového plánovania


PhDr. Henrieta Michalčová

vedúca oddelenia
Telefón (055) 6001 156

Ing. Mária Bodnárová

Telefón (055) 6001 447

Ing. Judita Forraiová

Telefón (055) 6001 443

Ing. Stella Gačová

Telefón (055) 6001 442

Mgr. Peter Jacko

Telefón (055) 6001 313

MVDr. Ingrid Jurušová

Telefón (055) 6001 155

Ing. Katarína Mikitová

Telefón (055) 6001 317

Bc. Iveta Misáková

Telefón (055) 6001 441

Ing. Martin Tamáš

Telefón (055) 6001 433

Ing. Ivan Uhliarik

Telefón (055) 6001 449


Koordinačné stredisko Integrovaného záchranného systému


Ing. Štefan Dudáš

vedúci strediska
Telefón (055) 6001 448

Ing. Lukáš Adamský

Telefón (055) 6001 435
Fax (055) 632 35 50

Ing. Adriana Bobková

Telefón (055) 6001 444

Ing. Jaroslav Gallovič

Telefón (055) 6001 435
Fax (055) 632 35 50

Ing. Tomáš Györi

Telefón (055) 6001 435
Fax (055) 632 35 50

PhDr. František Hajduk

Telefón (055) 6001 435
Fax (055) 632 35 50

Mgr. Helena Hardoňová

Telefón (055) 6001 435
Fax (055) 632 35 50

Ing. Jozef Jurišta

Telefón (055) 6001 435
Fax (055) 632 35 50

Mgr. Milena Kopecka

Telefón (055) 6001 435
Fax (055) 632 35 50

Ing. Eduard Kudla

Telefón (055) 6001 446

Ing. Viera Maňková

Telefón (055) 6001 435
Fax (055) 632 35 50

Ing. Maroš Timko

Telefón (055) 6001 435
Fax (055) 632 35 50

Ing. Vladimír Tremba

Predná Huta 13
Telefón (053) 4298 806

Ing. Milan Varga

Telefón (055) 6001 435
Fax (055) 632 35 50