Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 26. október 2020, pondelok
 

Zamestnanci odboru

Ing. Jozef Javorka, CSc.

vedúci odboru
Telefón (055) 7245 442

oddelenie odborných a metodických činností


Mgr. Viktória Rozsypalová

vedúca oddelenia
Telefón (055) 7245 121

Mgr. Denisa Budayová

Telefón (055) 7245 447

PaedDr. Milan Gomolčák

Telefón (055) 7245 119

RNDr. Martin Kotlár, PhD., MBA

Telefón (055) 7245 636

MVDr. Ľubica Krajničáková

Telefón (055) 7245 115

Mgr. Klaudia Miklodová

Telefón (055) 7245 448

PaedDr. ThLic. Mgr. Oľga Pivarníková

Telefón (055) 7245 111

PhDr. Júlia Polačeková

Telefón (055) 7245 668

RNDr. Bc. Mária Takáčová

Telefón (055) 7245 113

Ing. Martina Vacková, PhD., MBA

Telefón (055) 7245 110

oddelenie analýz, finačných a kontrolných činností


Ing. Viera Kováčová

vedúca oddelenia
Telefón (055) 7245 222

Ing. Peter Dzurenda

Telefón (055) 7245 228

Ing. Martina Gomolčáková

Telefón (055) 7245 224

Ing. Iveta Grilliová

Telefón (055) 7245 221

Martina Haneková

Telefón (055) 7245 227

Dana Hoffmannová

Telefón (055) 7245 223

Mgr. Lucia Hotová

Telefón (055) 7245 227

Ing. Miriam Kicová

Telefón (055) 7245 226

Ing. Adriána Némethová

Telefón (055) 7245 114

Ing. Silvia Slimáková

Telefón (055) 7245 234

oddelenie špecializovaných činností


Mgr. Ivica Moyzesová

vedúca oddelenia
Telefón (055) 7245 122

Ing. Ján Bodnár

Telefón (055) 7245 333

JUDr. Matej Drotár

Telefón (055) 7245 661

Mgr. Katarína Kaňuchová

Telefón (055) 7245 309

Jarmila Kliková

Telefón (055) 7245 124

Ing., Ing. Paed.-IGIP Zuzana Kokoruďová PhD.

Telefón (055) 7245 308

Jana Šimonová

Telefón (055) 7245 442

Ing. Andrea Wittenbergerová

Telefón (055) 7245 229

Ing. Eva Zeleňáková

Telefón (055) 7245 225