Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. október 2020, nedeľa
 

Zamestnanci odboru

JUDr. Henrieta Halászová

vedúca odboru
Telefón (055) 6001 250
Fax (055) 633 95 09
 

Marta Kutarňová

Telefón (055) 6001 251


oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja


Sídlo výkonu práce:

Komenského 52, 041 26 Košice
Telefón (055) 6001 251
 


RNDr. Darina Barabasová

vedúca oddelenia
Telefón (055) 6001 384

Ing. Lucia Klučárová

ochrana prírody a krajiny
Telefón (055) 6001 180

RNDr. Karin Kotlárová PhD.

PZPH, ochrana prírody a krajiny
Telefón (055) 6001 186

Ing. Petronela Sedláková

ochrana prírody a krajiny, EIA
Telefón (055) 6001 225

Mgr. Barbora Blizmanová

ochrana prírody a krajiny
Telefón (055) 6001 252


oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja


Sídlo výkonu práce:

Komenského 52, 041 26 Košice
Telefón (055) 6001 251
 


Ing. Jana Hruščáková

vedúca oddelenia
Telefón (055) 6001 267

Ing. Anna Bortníková

štátna vodná správa, povodňová ochrana
Telefón (055) 6001 268

Ing. Blanka Demešová

ochrana ovzdušia, enviro-záťaže
Telefón (055) 6001 266

Ing. Jana Hargašová

štátna vodná správa, povodňová ochrana
Telefón (055) 6001 260

Mgr. Jaroslav Koco

odpadové hospodárstvo
Telefón (055) 6001 383


oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia


Sídlo výkonu práce:

Komenského 52, 041 26 Košice
Telefón (055) 6001 321
 


Ing. Richard Jakubišin

vedúci oddelenia
Telefón (055) 6001 320

Mgr. Róbert Toplanský

štátna vodná správa
Telefón (055) 6001 324

Ing. Zuzana Tesarčíková

ochrana prírody a krajiny, EIA ochrana druhov
Telefón (055) 6001 326

Ing. Baryalai Tahzib, PhD.

odpadové hospodárstvo
Telefón (055) 6001 330

Ing. Simona Smolíková

štátna vodná správa
Telefón (055) 6001 323

Mgr. Zuzana Sabolová

ochrana prírody a krajiny, ochrana druhov
Telefón (055) 6001 333

MVDr. Marek Ružička

odpadové hospodárstvo
Telefón (055) 6001 328

MVDr. Štefan Papuga

ochrana ovzdušia
Telefón (055) 6001 325

Ing. Gabriela Maťašová

štátna vodná správa
Telefón (055) 6001 323

Ing. Nika Matejová

ochrana prírody a krajiny, ochrana druhov
Telefón (055) 6001 326

Ing. Gabriela Kurimská

odpadové hospodárstvo
Telefón (055) 6001 322

Ing. Adriana Krall

ochrana prírody a krajiny, odpadové hospodárstvo
Telefón (055) 6001 327

RNDr. Agáta Boková

ochrana prírody a krajiny, ochrana druhov
Telefón (055) 6001 333

Ing. Emília Bateková

štátna vodná správa
Telefón (055) 6001 324