Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. október 2020, nedeľa
 

Zamestnanci odboru

Náplň činnosti odboru  |  Služby pre občanov  |  Kontakt  |  Zamestnanci odboru  |  Úradná tabuľa  |  Voľby

JUDr. Emília Župíková

vedúca odboru
Telefón (055) 6001 270


Oddelenie správne, štátneho občianstva a matrík


JUDr. Blanka Sándorová

vedúca oddelenia
Telefón (055) 6001 279

Ing. Nora Bulnová

matrika, zmena mena a priezviska
Telefón (055) 6001 277

Bc. Bernadeta Horňáková

štátne občianstvo
Telefón (055) 6001 288

Ing. Štefánia Olšavská

štátne občianstvo, voľby
Telefón (055) 6001 209

Ing. Eva Rakacka

registrácia mimovládnych organizácií a SVB
Telefón (055) 6001 281

Mgr. Andrea Rozmanová

sekretariát odboru, verejné zbierky
Telefón (055) 6001 271

JUDr. Katarína Petríková

registrácia mimovládnych organizácií a SVB
Telefón (055) 6001 286

Zuzana Stojková

osvedčovanie, výpisy z registrov mimovládnych organizácií a SVB
Telefón (055) 6001 472

Ing. Silvia Šimková

štátne občianstvo
Telefón (055) 6001 276

Bc. Slávka Vakrčková

štátne občianstvo
Telefón (055) 6001 289


Oddelenie priestupkov


JUDr. Tatiana Jankajová

vedúca oddelenia
Telefón (055) 6001 380

JUDr. Barbora Blašková

Telefón (055) 6001 388

Mgr. Oľga Čarná

Telefón (055) 6001 466

Mgr. Radoslav Daniška

Telefón (055) 6001 386

Mgr. Michaela Dančišínová

Telefón (055) 6001 177

Mgr. Monika Karajosová

Telefón (055) 6001 386

Mgr. Alena Kosnáčová

Telefón (055) 6001 382

Mgr. Gabriela Leckéšiová

Telefón (055) 6001 381

Ing. Kamila Machalová

Telefón (055) 6001 231

JUDr. Július Polák

Telefón (055) 6001 389

Mgr. Jakub Straka

Telefón (055) 6001 265

Mgr. Lenka Szilágyiová

Telefón (055) 6001 378

JUDr. Ľuba Zahorjanová

Telefón (055) 6001 179

Mgr. Filip Zeleňák

Telefón (055) 6001 388