Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. október 2020, utorok
 

Zamestnanci odboru starostlivosti o životné prostredie

Ing. arch. Ladislav Tatár

vedúci odboru, č.k. 317
Telefón 096165 2960, 047/4812802,0917881410
Fax 096165 2969, 047/4812828

Ing. Pavel Adamík

č.k. 319
Telefón 096165 2971, 047/4812817

Ing. Zuzana Bartošová

č.k. 321
Telefón 096165 2967, 047/4812807

Ing. Jana Mániková

č.k. 315
Telefón 096165 2966, 047/4812805

Ing. Miroslava Kolbányiová

č.k. 321
Telefón 096165 2968, 047/4812814

Ing. Bc. Jana Filčíková

č.k. 323
Telefón 096165 2970, 047/4812806

Ing. Viliam Kovács

č.k. 324
Telefón 096165 2964, 047/4812810

Mgr. Lucia Farkaš Krakovská

č.k. 319
Telefón 096165 2965, 047/4812804

Ing. Lenka Šmálová

č.k. 324
Telefón 096165 2963, 047/4812810