Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. október 2020, utorok
 

Zamestnanci odboru všeobecnej vnútornej správy

Náplň činnosti odboru  |  Zamestnanci odboru  |  Informácie  |  Tlačivá

Odbor všeobecnej vnútornej správy

Pracovník

 Funkcia

Telefón

Fax

E-mail

 Kancelária

Katarína Kutinová

 referentka

033/7353 325

033/7721 695

E-mail

219

Ing. Bronislava Molnárová

 referentka

033/7353 326

033/7721 695

E-mail

718

RNDr. Igor Nicák

 vedúci odboru

033/7353 321 

033/7721 695 

E-mail

715 

Bc. Pavol Oslej

 referent

033/7353 323

033/7721 695

E-mail

719

Bc. Alexandra Ručkayová

 referentka

033/7353 324

033/7721 695

E-mail

720