Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. október 2020, štvrtok
 

Zamestnanci odboru-VVS-RV

Mgr. Miroslava Zdechovanová

vedúca odboru
Telefón 058/7322711;+421918791105

Mgr. Viera Spišáková

Priestupky
Telefón 058/7322711

Ing. Šarlota Kalászová

matriky,register adries
Telefón 058/7322718

Alžbeta Czirbuszová

priestupky
Telefón 058/7322718

Mgr. Marian Kušnier

priestupky
Telefón 058/7324480

Bc. Tatiana Golianová

Marta Fafráková

priestupky
Telefón 058/7322711

JUDr. Ján Dušak

Priestupky
Telefón 058/7322711

JUDr. Ján Mitrík

Priestupky