Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 14. október 2019, pondelok
 

Zamestnanci odboru živnostenského podnikania

Ing. Elena Uličná

vedúca odboru, č.k.213
Telefón 096165 2150

Ing. Karol Hoffman

č.k. 214
Telefón 096165 2154

Ing. Elena Findrová

č.k. 224
Telefón 096165 2153

Ing. Renata Sabová

č.k. 212
Telefón 096165 2151

 

Stále pracovisko Poltár

Ing. Jana Barboriaková

zamestnanec odboru živnostenského podnikania v klientskom centre
Telefón 0961 65 5757

Pozemkový a lesný odbor

zamestnanec pozemkového a lesného odboru v klientskom centre
Telefón 0961 65 5758