Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. január 2020, sobota
 

Zamestnanci OOP

Odbor opravných prostriedkov

Lepieš Pavol, Mgr.

Vedúci odboru opravných prostriedkov
Telefón 048/4306 640
Fax 048/4306 649

Ivančová Elena

Sekretariát odboru opravných prostriedkov
Telefón 048/4306 641
Fax 048/4306 649

Referát vnútorných vecí

Gallus Martin, Mgr.

Referát vnútorných vecí
Telefón 048/4306 655

Ondruška Martin, JUDr.

Referát vnútorných vecí
Telefón 048/4306 654

Referát cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Vavreková Helena, Ing.

Referát cestnej dopravy a pozem.komunikácií
Telefón 048/4306 310

Referát starostlivosti o životné prostredie

Lakatoš Ladislav, Ing.

Referát starostlivosti o ŽP
Telefón 048/4306 653

Reháková Romana, Mgr.

Referát starostlivosti o ŽP
Telefón 048/4306 644

Referát lesného hospodárstva

Antalová Monika, Ing.

referát lesného hospodárstva
Telefón 048/4306 332

Čiampor Marián, Ing.

Referát lesného hospodárstva
Telefón 048/4306 647

Kamiač Juraj, Ing.

Referát lesného hospodárstva
Telefón 048/4306 647

Slobodníková Lenka, Ing.

Referát lesného hospodárstva
Telefón 048/4306 643

Pozemkový referát

Pavlíková Miroslava, Ing.

Pozemkový referát
Telefón 048/4306 646

Bubniak Peter, Ing.

Pozemkový referát
Telefón 048/4306 642

Sokáčová Marianna, Ing.

Pozemkový referát
Telefón 048/4306 642

Gombalová Jarmila, Ing.

Pozemkový referát
Telefón 048/4306 646

Referát katastra nehnuteľností

Goljerová Tatiana, Ing.

Referát katastra nehnuteľností
Telefón 048/4306 650

Plachá Mária, JUDr.

Referát katastra nehnuteľností
Telefón 048/4306 650

Lanáková Andrea, JUDr.

referát katastra nehnuteľností
Telefón 048/4306 651