Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. október 2019, sobota
 

Zamestnanci organizačného odboru

Náplň činnosti odboru  |  Zamestnanci odboru  |  Tlačivá

Organizačný odbor

Pracovník

 Funkcia

Telefón

Fax

E-mail

 Kancelária

Marta Cviková

 sekretárka prednostu

033/7353 300

033/7353 303

E-mail

701

Ing. Marta Haringová

 referentka

033/7353 332

033/7353 303

E-mail

701

JUDr. Dagmar Krajčíková

 referentka

033/7353 315

033/7353 303

E-mail

639

Ing. Oľga Solmošiová

 vedúca odboru

033/7353 331

033/7353 303

E-mail

721