Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 30. október 2020, piatok
 

Zamestnanci odboru starostlivosti o životné prostredie

Odbor starostlivosti o životné prostredie
Pracovník  Funkcia Telefón Fax E-mail  Kancelária

RNDr. Anna Duračková

 referentka štátnej vodnej správy

033/7330 560

033/7353 303

627

Mgr. Gabriela Marková

 referentka štátnej vodnej správy
 a posudzovania vplyvov na životné prostredie

033/7330 560

033/7353 303

627

Ing. Eva Peterková

 referentka odpadového hospodárstva

033/7330 561

033/7353 303

621

Ing. Jana Púčiková

 referentka štátnej správy ochrany ovzdušia
 a štátnej správy ochrany prírody a krajiny

033/7330 561

033/7353 303

621

Ing. Peter Sedlák

 vedúci odboru

033/7330 559
0915 760 284

033/7353 303

625