Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 29. máj 2020, piatok
 

Zamestnanci OVBP

Odbor výstavby a bytovej politiky

Mylbachrová Janka, Ing.

Vedúca Odboru výstavby a bytovej politiky
Telefón 048/4306 410

Oddelenie štátnej stavebnej správy

Diková Dagmar, Ing.

Vedúca oddelenia št. stavebnej správy
Telefón 048/4306 375

Bobot Dušan, Ing.

Oddelenie št. stavebnej správy
Telefón 048/4306 376

Turák Štefan, Mgr.

Oddelenie št. stavebnej správy
Telefón 048/4306 378

Svetláková Danka, JUDr.

Oddelenie št. stavebnej správy
Telefón 048/4306 378

Slobodniková Andrea, Mgr.

Oddelenie št. stavebnej správy
Telefón 048/4306 228

Styková Zuzana, Mgr.

Oddelenie št. stavebnej správy
Telefón 048/4306 410

Pohorelá Nikola, Mgr.

Oddelenie št. stavebnej správy
Telefón 048/4306 425

Oddelenie územného plánovania

Keleman Ľubomír, Ing. arch.

Vedúci oddelenia územného plánovania
Telefón 048/4306 379

Beňová Alena, Ing.

Oddelenie územného plánovania
Telefón 048/4306 407

Bicianová Dagmar, Ing.

Oddelenie územného plánovania
Telefón 048/4306 409

Jányová Ingrid

Oddelenie územného plánovania

Oddelenie bytovej politiky

Csordás Martin, Ing.

Vedúci oddelenia bytovej politiky
Telefón 048/4306 408

Malejčík Miroslav, Ing.

Oddelenie bytovej politiky
Telefón 048/4306 411

Segeč Milan, Mgr.

Oddelenie bytovej politiky
Telefón 048/4306 411

Bohdaňová Lucia, Ing.

Oddelenie bytovej politiky
Telefón 048/4306 407