Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. október 2020, utorok
 

Zamestnanci OŽP

Ing. Agnesa Csirmazová

poverená vykonávaním funkcie vedúceho odboru, č.kanc. 302
Telefón 0961 68 2932

Ing. Ladislav Csomai

č.kanc. 7 KC
Telefón 0961 68 5703

Ján Stehlík

č.kanc. 7 KC
Telefón 0961 68 5703