Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 4. august 2020, utorok
 

Zamestnanci OŽP

Ing. Agnesa Csirmazová

poverená vykonávaním funkcie vedúceho odboru, č.kanc. 302
Telefón 0961 68 2932

Ing. Ladislav Csomai

č.kanc. 7 KAMO
Telefón 0961 68 5703

Ján Stehlík

č.kanc. 7 KAMO
Telefón 0961 68 5703

Ing. Róbert Komenda

RA č.kanc. 205b
Telefón 0961 67 5702 - KAMO, 0961 67 2931

Mgr. Viera Kočišová

RA č.kanc. 205a
Telefón 0961 67 5701 - KAMO, 0961 67 2931