Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 29. október 2020, štvrtok
 

Zamestnanci pozemkového a lesného odboru

Ing. Pavel Jucha

vedúci odboru, č.k. 514
Telefón 096165 2980, 0902920567
Fax 096165 2109

Ing. Peter Macháček

zástupca vedúceho odboru, vedúci pozemkového oddelenia, agenda pozemkových úprav, vyjadrenia k reštitúcii, č.k. 519
Telefón 096165 2982, 0911800563

Ing. Jozef Beľa

vedúci oddelenia lesného hospodárstva, agenda lesného hospodárstva a poľovníctva, pozemkové spoločenstvá okres LC, č.k. 505
Telefón 096165 2990

Štefan Vidiečan

agenda lesného hospodárstva a poľovníctva, pozemkové spoločenstvá okres LC, č.k. 505
Telefón 096165 2990

Ing.Juraj Margitan

agenda lesného hospodárstva a poľovníctva, pozemkové spoločenstvá okres PT, č.k. 504
Telefón 096165 2993

Bc. Miriam Galdíková

agenda na úseku zákona č. 504/2003 Z. z., č.k. 513
Telefón 096165 2988

Ing. Lýdia Hricová

reštitúcie, poľná stráž, agenda pozemkových úprav, č.k. 516
Telefón 096165 2994

Ing. Rút Olšiaková

priestupky a iné správne delikty, agenda pozemkových úprav, č.k. 521
Telefón 096165 2983

Ing. Alena Jurigová

agenda pozemkových úprav, č.k. 513
Telefón 096165 2988

Bc. Ľubica Martinská

ochrana PPF okres LC, č.k. 511
Telefón 096165 2986

Ing. Ivana Diškanová

reštitúcie, agenda pozemkových úprav, č.k. 520
Telefón 096165 2991

Katarína Stehlíková

ochrana PPF okres LC, poskytovanie údajov o BPEJ, č.k. 517
Telefón 096165 2984

Renáta Macková

podateľňa, ochrana PPF okres PT, č.k. 515
Telefón 096165 2981