Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. október 2020, utorok
 

Zamestnanci pozemkového a lesného odboru

Pozemkový a lesný odbor

Pracovník

 Funkcia

Telefón

Fax

E-mail

 Kancelária

Mgr. Zuzana Brunovská

 referentka

033/7353 352

033/7353 303

E-mail

415

Ing. Marek Hevier

 vedúci odboru

033/7353 351

033/7353 303

E-mail

408

Ing. Zuzana Kabátová

 referentka

033/7353 352

033/7353 303

E-mail

415

Ing. Eva Kováčová 

 referentka 

033/7353 352 

033/7353 303 

E-mail

415 

Peter Marek

 referent

033/7353 353

033/7353 303

E-mail

416

Ing. Helena Molnárová

 referentka

033/7353 352

033/7353 303

email

415