Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. október 2020, utorok
 

Zamestnanci úradu

Ing. Jozef Lazár, LL. M

prednosta
Telefón (055) 6001 200
Fax (055) 633 67 18


ORGANIZAČNÝ ODBOR

[ZAMESTNANCI]

ODBOR VŠEOBECNEJ VNÚTORNEJ SPRÁVY

 [ZAMESTNANCI]

ODBOR ŽIVNOSTENSKÉHO PODNIKANIA

 [ZAMESTNANCI]

ODBOR KRÍZOVÉHO RIADENIA

 [ZAMESTNANCI]

ODBOR OBRANY ŠTÁTU

 [ZAMESTNANCI]

MAJETKOVOPRÁVNY ODBOR

 [ZAMESTNANCI]

ODBOR ŠKOLSTVA

 [ZAMESTNANCI]

ODBOR VÝSTAVBY A BYTOVEJ POLITIKY

 [ZAMESTNANCI]

ODBOR OPRAVNÝCH PROSTRIEDKOV

 [ZAMESTNANCI]

ODBOR CESTNEJ DOPRAVY A POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ

 [ZAMESTNANCI]

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

 [ZAMESTNANCI]

POZEMKOVÝ A LESNÝ ODBOR

 [ZAMESTNANCI]

KATASTRÁLNY ODBOR

 [ZAMESTNANCI]