Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 27. september 2020, nedeľa
 

Zamestnanci

Prednosta OÚ  
Ing. Jozef Repaský
Tel.  :  044/5518711
Fax  : 044/5518717
Email: prednosta.lm@minv.sk

Odbor organizačný

Vedúca odboru    
Mgr. Martina Kurimská    
Tel.č.: 044/5518720    
Email: martina.kurimska2@minv.sk    
       
povinné zmluvné poistenie vozidiel podateľňa, správa majetku
Bc. Eva Kunová PhDr. Tomáš Ambrozi
Tel.č.:  044/5518722 Tel.č.:   044/5518723
Email: eva.kunova3@minv.sk  Email:  tomas.ambrozi@minv.sk
       
sekretariát, správa registratúry Supervízor 
Gabriela Hollá Mgr. Zuzana Zimániová  
Tel.č.:  044/5518711  Tel.č.:  044/5518713 
Email: gabriela.holla@minv.sk  Email:  zuzana.zimaniova@minv.sk

Odbor živnostenského podnikania

Vedúca odboru      
Ing. Andrea Španková    
Tel.č. : 044/5518740    
Email : andrea.spankova2@minv.sk    
       
Registrácia podnikateľských subjektov Registrácia podnikateľských subjektov 
Fyzické osoby - A, B, C, D, E, F, G Fyzické osoby -  L, M, N, O, P
Právnické osoby - A, B, C, D, E Právnické osoby - M, N, O, P, Q, R, J, V
       
Ing. Martina Šikulová Mgr. Jana Pardelová
Tel.č. : 044/5518742 Tel.č. : 044/5518741
Email :

martina.sikulova@minv.sk

Email :

mjana.pardelova@minv.sk

       
Registrácia podnikateľských subjektov  Registrácia podnikateľských subjektov 
Fyzické osoby -  H, CH, I, J, K Fyzické osoby -  R, S, T, U, V, W, X, Y, Z
Právnické osoby - F, G, H, CH, I, K, L Právnické osoby - S, T, U, W, X, Y, Z 
       
Bc. Miroslava Borošová Mgr. Jana Štetková
Tel.č. : 044/5518742 Tel.č. : 044/5518741
Email :

miroslava.borosova2@minv.sk

Email :

jana.stetkova@minv.sk

Odbor všeobecnej vnútornej správy

Vedúci odboru     

Mgr. Jana Feriancová

   
Tel.č. : 044/5518730    
Email:

jana.feriancova2@minv.sk

   
       
Úsek priestupkov  
Ing.Katarína Burešová PhDr. Silvia Galková, PhD.
Tel.č. : 044/5518731 Tel.č. : 044/5518731
Email: katarina.buresova@minv.sk  Email: silvia.galkova@minv.sk 
       

Bc. Katarína Lehotská

   
Tel.č. : 044/5518731    
 Email:  katarina.lehotska@minv.sk    
Úsek priestupkov, štátne symboly  Úsek matrík, register adries 
Ing. Slávka Králiková

Ing. Mária Pjateková

Tel.č. : 044/5518732 Tel.č.:

044/5518733

Email: slavka.kralikova@minv.sk  Email:

maria.pjatekova@minv.sk

       
Úsek priestupkov, verejné zbierky    
Eva Madliakova    
Tel.č. : 044/5518732    
Email: eva.madliakova@minv.sk     
       
     
     
       
       

Odbor krízového riadenia

Vedúca odboru
Mgr. Marta Kollárová
Tel.č. : 044/5518752
Email: marta.kollarova@minv.sk
   
Civilná ochrana a krízové riadenie
Ing. Miroslav Psotka
Tel.č. : 044/5518750
Email:

miroslav.psotka@minv.sk

   
Civilná ochrana
Martin Kováč
Tel.č. : 044/5518751
Email:

martin.kovac6@minv.sk

Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Vedúci odboru      

Ing. Pavol Maro

   
Tel.: 044/5522696    
mobil: 421 905 836 229    
Email:

maro.pavol@minv.sk

   
       
Oddelenie dopravy    
Ing. Renáta Krajčiová Bc. Miroslava Štrkolcová
Tel.: 044/5522113 Tel.: 044/5522113
Email:

renata.krajciova@minv.sk

Email:

miroslava.strkolcova@minv.sk

       
     
 Ing. Jiří Wozniak    
 Tel:  044/5522695    
 Email:

 jiri.wozniak@minv.sk

   

Pozemkový a lesný odbor

Uhríková Katarína, Ing.    
vedúca odboru    
Tel.č. : 044/55 188 11    
Email : katarina.uhrikova@minv.sk    
       
       
Mišurová Viera, Bc. Kramárová Gabriela, Ing.
reštitúcie, pozemkové úpravy reštitúcie, pozemkové úpravy
Tel.č. : 044/55 188 14 Tel.č. : 044/55 188 13
Email : viera.misurova@minv.sk Email : gabriela.kramarova@minv.sk
       
Hrablayová Eva, Bc. Bajdich Jozef, Ing.
záhradkové osady, registratúra ochrana PP
Tel.č. : 044/55 188 10 Tel.č. : 044/55 188 16
Email : eva.hrablayova@minv.sk Email : jozef.bajdich2@minv.sk
       
Švandová Libuša, Ing. Blahunka Jozef, Ing.
ochrana PP pozemkové úpravy, reštitúcie
Tel.č. : 044/55 188 17 Tel.č. : 044/55 188 15
Email : libusa.svandova@minv.sk Email : jozef.blahunka@minv.sk
       
 Šimún Ondrej, Ing. Halko Ľubomír, Ing.
 lesné hosp., poľovníctvo lesné hosp., pozemkové spoloč.
 Tel.č.: 044/55 188 62 Tel.č. : 044/55 188 61
 Email:  ondrej.simun@minv.sk Email : lubomir.halko@minv.sk
       
Eliášová Katarína, Ing. Kováč Dušan, Ing.
ochrana LP lesné hosp., poľovníctvo
Tel.č. : 044/55 188 61 Tel.č. : 044/55 188 60
Email : katarina.eliasova@minv.sk Email : dusan.kovac@minv.sk
       
Šebová Vladimíra, Ing.  Pajunková Erika, Ing.
lesné hosp., Ochrana LP    Pozemkové úpravy
Tel.č.: 044/55 188 62  Tel.č.:  044/55 188 12
Email : vladimira.sebova@minv.sk  Email: Erika.Pajunkova@minv.sk

Katastrálny odbor

Vedúca odboru         
Ľubica Pilarčíková, Ing.        
Tel.č.:

044/2817640

       
Email: lubica.pilarcikova@skgeodesy.sk        
           
Oddelenie technické, dokumentácie a poskytovania informácií    
           
Vedúca oddelenia        
Ing. Katarína Gavláková        
Tel.č.: 044/2817642        
Email: katarina.gavlakova@skgeodesy.sk        
Iveta Raduchová        
Tel.č.

044/2817652

       
 

 

       
Email:

 iveta.raduchova@skgeodesy.sk

       
 

 

       
Poskytovanie informácíí pre klientov        
           
Ján Ondráš Štefan Naď    
Tel.č.: 044/2817655 Tel.č.: 044/2817649    
Email: jan.ondras@skgeodesy.sk Email: stefan.nad@skgeodesy.sk    
           
Lenka Bílková, Ing. Martin Rúfus    
Tel.č.: 044/2817654 Tel.č.: 044/2817649    
Email: lenka.bilkova@skgeodesy.sk Email: martin.rufusa@skgeodesy.sk    
           
Adriana Flimelová, Ing. Viera Petrášová    
Tel.č.: 044/2817658 Tel.č.: 044/2817643    
Email: adriana.flimelova@skgeodesy.sk Email: viera.petrasova@skgeodesy.sk    
           

Jakub Petráš Ing.

Zdena Palajová, Ing    
Tel.č.: 044/2817668 Tel.č.: 044/2817646    
Email:

jakub.petras@skgeodesy.sk

Email: zdenka.palajova@skgeodesy.sk    
           
Monika Hrnčiarová, Bc.

Andrea Valková Bc.

   
Tel.č.: 044/2817650

Tel.č.:

044/2817662

   
Email: monika.hrnciarova@skgeodesy.sk

Email:

andrea.valkova@skgeodesy.sk

   
           
Ivana Chebeňová, Bc. Erika Szucsová Ing.    
Tel.č.: 044/2817652 Tel.č.: 044/2812817645    
Email: ivana.chebenova@skgeodesy.sk Email: erika.szucsova@skgeodesy.sk    
           
           
Oddelenie zápisov práv k nehnuteľnostiam        
           
Vedúca oddelenia        
Jana Gajdošová, JUDr.        
Tel.č.: 044/2817641        
Email: jana.gajdosova@skgeodesy.sk        
           
           
Lenka Bartánusová, Mgr.        
Tel.č.: 044/2817645        
email:        
         
Podateľňa        
Zuzana Červeňová Viera Chalupcová    
Tel.č.: 044/2817644 Tel.č.: 044/2817661    
Email: zuzana.cervenova@skgeodesy.sk Email: viera.chalupcova@skgeodesy.sk    
           
Katarína Húsková Slávka Kútniková    
Tel.č.: 044/2817648 Tel.č.: 044/2817663    
Email: katarina.huskova@skgeodesy.sk Email: slavka.kutnikova@skgeodesy.sk    
           
Soňa Bibzová Soňa Macková, JUDr.    
Tel.č.: 044/2817651 Tel.č.: 044/2817656    
Email: sona.bibzova@skgeodesy.sk Email: sona.mackova@skgeodesy.sk    
           
Jana Čujková Gabriela Mitrengová, JUDr.    
Tel.č.:
044/2817651
Tel.č.: 044/2817657    
Email : jana.cujkova@skgeodesy.sk Email : gabriela.mitrengova@skgeodesy.sk    
   
           
Jana Dvořáčková Bc. Danka Salanciová    
Tel.č.: 044/2817660 Tel.č.: 044/2817664    
Email: jana.dvorackova@skgeodesy.sk Email: danka.salanciova@skgeodesy.sk    
           
Ivana Gejdošová, Bc. Kvetoslava Svitačová    
Tel.č.: 044/2817659 Tel.č.: 044/2817665    
Email: ivana.gejdosova@skgeodesy.sk Email: kvetoslava.svitacova@skgeodesy.sk    
           
         
           
           

Odbor starostlivosti o životné prostredie

Vedúci odboru    
       
Ing. Sandra Popelářová    
Tel.č. : 044/5514959    
Email: sandra.popelarova@minv.sk    
       
Podateľňa    
       
Katarína Klenková    
Tel.č.: 044/5514959    
Email: katarina.klenkova@minv.sk    
       
Úsek štátnej správy odpadového hospodárstva a závažných priemyselných havárií
       
Ing. Pavel Meňhart Ing. Jana Matejková
Tel.č. : 044/5514981 Tel.č. : 044/5514981
Email: pavel.menhart@minv.sk Email: jana.matejkova@minv.sk
       
       
Úsek štátnej vodnej správy, verejných vodovodov a kanalizácií a rybárstva
       
Ing. Juraj Moravčík    
Tel.č.: 044/5514957    
Email: juraj.moravcik2@minv.sk    
     
Ing. Mária Liptáková Ing.Milota Kustrová, PhD.
Tel.č.: 044/5514957 Tel.č.: 044/5514959
Email: maria.liptakova2@minv.sk Email: milota.kustrova@minv.sk
       
Úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny a posudzovania vplyvu na životné prostredie
       
Mgr. Katarína Loffajová PhD. Ing. Lucia Rysuľová
Tel.č.: 044/5514973 Tel.č.: 044/5514973
Email: Katarina.Loffajova@minv.sk Email: lucia.rysulova@minv.sk
       
Úsek štátnej správy ochrany ovzdušia    
       
Mgr. Karin Kufčáková Ing. Lubica Petrášová
Tel.č.: 044/5514957 Tel.č.: 044/5514957
Email: karin.kufcakova@minv.sk Email: lubica.petrasova@minv.sk