Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. január 2020, utorok
 

Zamestnanci

Katastrálny odbor

Ing. Miroslava Kružliaková

vedúca odboru
Telefón 041/281 7530, 041/31 00 413

 

Oddelenie technické, dokumentácie a poskytovania informácií

Šebeňová Jana, Ing.

vedúca oddelenia
Telefón 041/281 7532, 041/31 00 416

Bc. Dana Ciesariková

Telefón 041/281 7537

Zita Ďungelová

Telefón 041/281 7540

Alena Hlavoňová

Telefón 041/281 7540

Bc. Martin Hruštinec

Telefón 041/281 7532

Veronika Baráková

Telefón 041/281 7537

Marián Drábik

Telefón 041/281 7536

Mgr. Tomáš Levko

Telefón 041/281 7542

Oddelenie zápisov práv k nehnuteľnostiam

JUDr. Gabriela Marková

vedúca oddelenia
Telefón 041/281 7539, 041/31 00 415

Zuzana Culáková

Telefón 041/281 7534

Slávka Kurtišová

Telefón 041/281 7542

Helena Labudová

Telefón 041/281 7542

Jarmila Petrovská

Telefón 041/281 7535

JUDr. Táňa Kaštanová

Telefón 041/31 00 427