Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 11. júl 2020, sobota
 

Zamestnanci

Katastrálny odbor

Ing. Miroslava Kružliaková

vedúca odboru
Telefón 041/041/31 00 413, 0918 590 445

 

Oddelenie technické, dokumentácie a poskytovania informácií

Šebeňová Jana, Ing.

vedúca oddelenia
Telefón 041/041/31 00 416

Bc. Dana Ciesariková

Telefón 041/31 00 414

Jarmila Petrovská

Telefón 041/31 00 428

Alena Hlavoňová

Telefón 041/31 00 425

Marián Drábik

Telefón 041/31 00 425

Oddelenie zápisov práv k nehnuteľnostiam

JUDr. Gabriela Marková

vedúca oddelenia
Telefón 041/31 00 415

Zuzana Culáková

Telefón 041/31 00 422

Slávka Kurtišová

Telefón 041/31 00 428

Helena Labudová

Telefón 041/31 00 428

Bc. Martin Hruštinec

Telefón 041/31 00 416

JUDr. Táňa Kaštanová

Telefón 041/31 00 427