Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. október 2020, nedeľa
 

Kontakty

Prednosta Okresného úradu Partizánske

Ing. Peter Paulík

Nám. SNP 151/6 (budova ÚPSVaR, III. poschodie), 958 01 Partizánske
Telefón 038 / 766 35 14 - kl. 101
Fax 038 / 766 35 59, e-mail: prednosta.pe@minv.sk

Organizačný odbor

Bc. Jana Krošláková

E-mail: jana.kroslakova@minv.sk
Telefón 038 / 766 35 14 - kl. 102
Fax 038 / 766 35 59

Odbor krízového riadenia

Ing. Igor Daubner - vedúci odboru

E-mail: igor.daubner@minv.sk
Telefón 038 / 766 35 14 - kl. 103
Fax 038 / 766 35 59

Mgr. Ľudovít Fábry

E-mail: ludovit.fabry@minv.sk
Telefón 038 / 766 35 14 - kl. 103
Fax 038 / 766 35 59

Odbor starostlivosti o životné prostredie

Mgr. Dana Mlyneková - vedúca odboru

E-mail: dana.mlynekova@minv.sk
Telefón 038 / 749 26 38, 038 / 766 35 14 - kl. 108

Ing. Hana Valášeková

E-mail: hana.valasekova@minv.sk
Telefón 038 / 749 26 38, 038 / 766 35 14 - kl. 109

Mgr. Miroslava Viktoríniová

E mail: miroslava.viktoriniova3@minv.sk
Telefón 038 / 749 26 38, 038 / 766 35 14 - kl. 108

Ing. Ľubomíra Mišutová

E-mail: lubomira.misutova@minv.sk
Telefón 038 / 749 26 38; 038 / 766 35 14 - kl. 109

Katastrálny odbor

Ing. Oľga Barániková - vedúca odboru

E-mail: olga.baranikova@skgeodesy.sk, olga.baranikova@minv.sk
Telefón 038 / 281 72 90
Fax 038 / 749 09 51

Oddelenie technickej dokumentácie a poskytovanie informácii

Ing. Renáta Černaiová - vedúca oddelenia

E-mail: renata.cernaiova@skgeodesy.sk, renata.cernaiova@minv.sk
Telefón 038 / 281 72 96

Martina Straková

E-mail: martina.strakova@skgeodesy.sk, martina.strakova@minv.sk
Telefón 038 / 281 72 92

Ing. Rudolf Švercel

E-mail: rudolf.svercel@skgeodesy.sk, rudolf.svercel@minv.sk
Telefón 038 / 281 72 97

Emília Molnárová

E-mail: emilia.molnarova@skgeodesy.sk, emilia.molnarova@minv.sk
Telefón 038 / 281 72 97

Oddelenie zápisov práv k nehnuteľnostiam

JUDr. Lýdia Kluváneková - vedúca oddelenia

E-mail: lydia.kluvanekova@skgeodesy.sk, lydia.kluvanekova@minv.sk
Telefón 038 / 281 72 98

Ing. Edita Sovová

E-mail: edita.sovova@skgeodesy.sk, edita.sovova@minv.sk
Telefón 038 / 281 72 95

Gertrúda Petrusová

E-mail: gerta.petrusova@skgeodesy.sk, gertruda.petrusova@minv.sk
Telefón 038 / 281 72 99

Silvia Furiková

E-mail: silvia.furikova@skgeodesy.sk, silvia.furikova@minv.sk
Telefón 038 / 281 72 92

Marcela Záhumenská

E-mail: marcela.zahumenska@skgeodesy.sk, marcela.zahumenska@minv.sk
Telefón 038 / 281 73 00

Mgr. Bc. ALexandra Klampáriková

E-mail: alexandra.klamparikova@skgeodesy.sk, alexandra.klamparikova@minv.sk
Telefón 038 / 281 72 91

Mgr. Eva Štefániková

E-mail: eva.stefanikova@skgeodesy.sk, eva.stefanikova@minv.sk
Telefón 038 / 281 72 94

Petra Tóthová

E-mail: petra.tothova@skgeodesy.sk, petra.tothova2@minv.sk
Telefón 038 / 281 72 91

Marta Francová

E-mail: marta.francova@skgeodesy.sk, marta.francova@minv.sk
Telefón 038 / 281 73 00

 Klientske centrum Partizánske – supervízor

Michaela Jurčiaková

E-mail: michaela.jurciakova2@minv.sk
Telefón 096127/5700

Klientske centrum Partizánske – odbor starostlivosti o životné prostredie

Mgr. Dana Mlyneková, Ing. Hana Valášeková, Mgr. Miroslava Viktoríniová, Ing. Ľubomíra Mišutová

Telefón 096127/5705

Klientske centrum Partizánske – odbor živnostenského podnikania

Bc. Beáta Bálintová

E-mail: beata.balintova@minv.sk
Telefón 096127/5710

Ing. Ivan Španko

E-mail: ivan.spanko@minv.sk
Telefón 096127/5710