Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 26. máj 2020, utorok
 

Zamestnanci

Prednosta

Prednosta: Mgr. László Szendi

Telefón 0961312001

Okresný úrad Komárno

Záhradnícka 6, 945 01 Komárno
Telefón 0961312001
Fax 035/7701692

Odbor krízového riadenia

Ing. Norbert Neuschl

vedúci odboru
Telefón 0961312050

Ing. Ladislav Agg

odborný radca
Telefón 0961312053

Mgr. Paulína Kováčová

odborný radca
Telefón 0961312052

Ing. Igor Kováč

odborný radca
Telefón 0961312051

 Organizačný odbor

Ing. Tatiana Stráňovská

vedúca odboru
Telefón 0961312002
Fax 035/7701692

Simona Adamik

hlavný referent
Telefón 0961315700

Ivana Vargová

hlavný referent
Telefón 035/2819437

Ing. Katarína Babišová

samostatný radca
Telefón 0961312003

Božena Czaníková

referent špecialista
Telefón 0961312005

Ing. Sandra Svanczárová

radca
Telefón 0961312001

Ing. Ján Kraslan

radca
Telefón 0961312054

 

Odbor živnostenského podnikania

Ing. Rudolf Palúch

vedúci odboru
Telefón 0961312020
Fax 035/7701692

Mgr. Iveta Ďurčová

hlavný radca
Telefón 0961312022

Ing. Michala Pisárová

hlavný radca
Telefón 0961312021

Zuzana Majerova

radca
Telefón 0961312021

Ing. Eva Palcútová

hlavný radca
Telefón 0961312022

Ing. Júlia Gurvaiová

hlavný radca
Telefón 0961312022

Ing. Alexandra Riszdorferová

hlavný radca
Telefón 0961312023

 

Odbor všeobecnej vnútornej správy

Ing. Aurel Vans

vedúci odboru
Telefón 0961312030
Fax 035/7701692

Soňa Poništová

radca
Telefón 0961312730

Ing. Henrieta Kozmérová

hlavný radca
Telefón 0961312034

Ing. Timea Ruzicsková

hlavný radca
Telefón 0961312035

PaedDr. Zsolt Varga

samostatný radca
Telefón 0961312032

Mgr. Monika Töltésyová

odborný radca
Telefón 0961312031

Ing. Kristína Nagyová

hlavný radca
Telefón 0961312036

 

Pozemkový a lesný odbor

Mgr. Ing. Klaudia Bertoková

vedúca odboru
Telefón 0961312070

Záhradnícka 6, 945 01 Komárno

Ing. Erika Kovácsová

hlavný radca
Telefón 0961312071

Ing. Adriana Zácsová

hlavný radca
Telefón 0961312072

Ing. Edita Dorotovičová Felgerová

hlavný radca
Telefón 0961312072

Ing. Zoltán Brhlík

samostatný radca
Telefón 0961312073

Mgr. Roman Mačica

hlavný radca
Telefón 0961312073

Ing. Pavol Piliši

hlavný radca
Telefón 0961312074

Ing. Štefan Kucsera

samostatný radca
Telefón 0961312073

 

Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Ing. Anton Poništ

vedúci odboru
Telefón 0961312060

Záhradnícka 6, 945 01 Komárno

Bc. Daniel Szoboszlai

samostatný radca
Telefón 0961312061, KC:0961315760

Bc. Richard Lichtblau

samostatný radca
Telefón 0961312062, KC:0961315760

Ing. Štefan Ódor

hlavný radca
Telefón 0961312062, KC:0961315760

 

Odbor starostlivosti o životné prostredie

RNDr. Martin Bičian

vedúci odboru
Telefón 0961312040

Záhradnícka 6, 945 01 Komárno

Ing. Edita Žideková

hlavný radca
Telefón 0961312043

Ing. Gabriela Tóthová

hlavný radca
Telefón 0961312041

Ing. Ľudovít Bagita

hlavný radca
Telefón 0961312042

MVDr. Peter Sopiak

hlavný radca
Telefón 0961312042

Ing. Zoltán Dobrovický

hlavný radca
Telefón 0961312041

Ing. Diana Podmaníková

hlavný radca
Telefón 0961312044

Ing. Renáta Vargová

hlavný radca
Telefón 0961312044

Ing. Roman Mihálek

samostatný radca
Telefón 0961312041

 

Katastrálny odbor

Ing. Jana Némethová

vedúca odboru
Telefón 035/2819420
Fax 035/7704421

Platanova alej 7, 945 01 Komárno

Oddelenie technické, dokumentácie a poskytovania informácií

Ing. Mária Bartošová

vedúca oddelenia
Telefón 035/2819428

Ing. Eleonóra Ďurčovičová

odborný radca
Telefón 035/2819422

Ing. Eva Alföldy

hlavný radca
Telefón 035/2819425

Ing. Iveta Konkolyi

samostatný radca
Telefón 035/2819426

Veronika Rajková

radca
Telefón 035/2819422

Zuzana Tokárová

radca
Telefón 035/2819426

Erika Paxnerová

hlavný referent
Telefón 035/2819430

Angela Czuczorová

hlavný referent
Telefón 035/2819431

Kristína Zsabková

hlavný referent
Telefón 035/2819441

Mgr. Tamás Kiss

odborný radca
Telefón 035/2819424

JUDr. Richard Herdics

samostatný radca
Telefón 035/2819426

Oddelenie zápisov práv k nehnuteľnostiam

Ing. Edita Szederová

vedúca oddelenia
Telefón 035/2819436

Viktória Tóthová

radca
Telefón 035/2819433

Irma Szabóová

radca
Telefón 035/2819421

Dagmar Ďurkovská

hlavný radca
Telefón 035/2819427

Lýdia Boháková

radca
Telefón 035/2819432

Magdaléna Dibuszová

radca
Telefón 035/2819434

Bc. Monika Ősziová

samostatný radca
Telefón 035/2819433

Mária Baloghová

radca
Telefón 035/2819439

Anikó Baloghová

radca
Telefón 035/2819435

Katalin Csehovics

radca
Telefón 035/2819440

Alžbeta Csintalanová

radca
Telefón 035/2819440

Denisa Kovács

radca
Telefón 035/2819438

Soňa Molnárová

radca
Telefón 035/2819429

Ildikó Nagy

radca
Telefón 035/2819439

Mgr. Iveta Száková

hlavný radca
Telefón 035/2819435

Sylvia Némethová

radca
Telefón 035/2819429

Mgr. Klaudia Perseiová

samostatný radca
Telefón 035/2819438

Ildikó Urbanová

radca
Telefón 035/2819438

Ing. Helena Lőrinczová

hlavný radca
Telefón 035/2819423