Azyl a migrácia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 15. august 2020, sobota
 

Zariadenia migračného úradu

V pôsobnosti migračného úradu ministerstva sú

  • azylové zariadenia: záchytný tábor v Humennom, pobytový tábor v Opatovskej Novej Vsi, pobytový tábor v Rohovciach
  • integračné stredisko vo Zvolene

Určenie jednotlivých azylových zariadení (záchytné tábory alebo pobytové tábory), podľa reálnych potrieb na umiestnenie žiadateľov o udelenie azylu, upravuje riaditeľ migračného úradu ministerstva svojím pokynom.

V súvislosti s realizáciou Schengenskej dohody na účely konania o azyle riaditeľ migračného úradu ministerstva zriaďuje prijímacie centrá v priestoroch medzinárodných letísk v Bratislave, Košiciach a v Poprade.