Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. marec 2023, utorok
 

Zasadnutie pracovnej skupiny na zabezpečenie plnenia ex ante kondicionality

Dňa 7. novembra  2013 sa v priestoroch  Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, na  Pribinovej ulici, uskutočnilo zasadnutie  Pracovnej skupiny na zabezpečenie plnenia ex ante kondicionality „Zavedená je vnútroštátna stratégia začleňovania Rómov v súlade s rámcom EÚ   pre vnútroštátne stratégie integrácie Rómov“. Pracovná skupina je platformou Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity(ďalej len „úrad“), ktorej hlavnou úlohou je prijímať dôležité odporúčania a predkladať návrhy na plnenie podmieneností k čerpaniu fondov EÚ v programovom období 2014 – 2020 v oblasti začleňovania rómskych komunít v súlade so Stratégiou Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku 2020(ďalej len „Stratégia“). Pracovná skupina zobrala na vedomie informáciu o plnení jednotlivých kritérií ex ante kondicionality. Z piatich kritérií boli tri kritériá vyhodnotené ako splnené. Zostávajúce dve kritéria by mal úrad splniť do konca roka 2013. Jedná sa o nastavenie monitorovania a hodnotenia Stratégie, ako aj o systémové nastavenia pomoci žiadateľom pri predkladaní žiadostí o projekty. Pracovná skupina odporučila pre programové obdobie 2014 – 2020 zjednodušiť spôsob podávania a implementácie projektov, ako aj nevyhnutnosť vybudovania administratívnych kapacít úradu, vrátane jeho regionálnych štruktúr. Pri plnení týchto úloh úrad vychádza zo záverov a odporúčaní pracovnej skupiny „Posilnenie spolupráce a administratívnych kapacít zo zasadnutia „High Level Event - pokračovanie podujatia na vysokej úrovni o príspevku štrukturálnych fondov Európskej únie k integrácii Rómov na Slovensku“.  dňa 23. Mája 2013 v Košiciach (http://www.minv.sk/?v-kosiciach-sa-konalo-podujatie-na-vysokej-urovni-the-follow-up-of-high-level-event).

 
 
 
 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]