Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 15. január 2021, piatok
 

Zbierky

P Zbierky
P/I.    Matriky
P/II.    Listiny (bez fondovej príslušnosti)
P/III.    Rukopisy (rozličnej proveniencie)
P/IV.    Mapy, plány a technická dokumentácia
P/V.    Plagáty a letáky
P/VI.    Pohľadnice, fotografie, fotonegatívy, diapozitívy
P/VI.1       Pohľadnice
P/VI.2       Fotografie, fotonegatívy, diapozitívy
P/VII.    Filmy a video dokumenty
P/VII.2       Videozáznamy
P/VII.3       Iné
P/VIII.    Zvukové dokumenty
P/VIII.1       Gramofónové platne, zvukové valčeky
P/X.    Typáriá a pečate
P/XI.    Tlačoviny a rôzna dokumentácia 
P/XII.    Iné zbierky