Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 15. január 2021, piatok
 

Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť

J Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť
J/I.    Zdravotníctvo
J/I.1       Nemocnice a polikliniky
J/I.2       Hygienicko-epidemiologické stanice
J/I.3       Kúpele a ozdravovne
J/I.4       Odborné liečebné ústavy
J/I.5       Lekárne a lekárenská služba
J/I.7       Iné zdravotnícke zariadenia
J/II.    Sociálna starostlivosť
J/II.1       Zdravotné (nemocenské) a sociálne poistenie
J/II.2       Ústavy sociálnej starostlivosti
J/II.3       Domy dôchodcov a charitné domovy
J/II.4       Charitné organizácie
J/II.6       Iné sociálne inštitúcie