Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 6. august 2020, štvrtok
 

Žiadosti

Náplň činnosti odboru  |  Verejné vyhlášky  |  Informácie a formuláre  |  Úradná tabuľa odboru

Navrhované činnosti a strategické dokumenty posudzované v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o 

posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:

http://enviroportal.sk/sk/eia