Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. august 2019, streda
 

Tlačivá a formuláre odboru dopravy a pozemných komunikácií

CESTNÁ DOPRAVA

1. Žiadosť o dočasné vyradenie vozidla/predĺženie dočasného vyradenia vozidla/opätovné uvedenie vozidla do prevádzky (RTF, 151 kB)

2. Žiadosť o pridelenie tabuľky/tabuliek so zvláštnym evidenčným číslom obsahujúcim v prvom riadku písmeno C (RTF, 238 kB)

3. Žiadosť o uznanie typového schválenia ES/schválenia jednotlivo dovezeného vozidla z členského štátu/iného zmluvného štátu (RTF, 374 kB)

4. Žiadosť o uznanie typového schválenia ES jednotlivo dovezeného vozidla z tretieho štátu (iba nové neevidované vozidlo) (RTF, 72 kB)

5.  Žiadosť o schválenie jednotlivo dovezeného vozidla z členského/zmluvného štátu (RTF, 314 kB)

6. Žiadosť o schválenie jednotlivo dovezeného vozidla z tretieho štátu (RTF, 344 kB)

7. Vyhlásenie k jednotlivo dovezenému vozidlu (RTF, 106 kB)

8. Žiadosť o pridelenie náhradného identifikačného čísla vozidla VIN (RTF, 74 kB)

9. Žiadosť o zápis náhradného identifikačného čísla vozidla VIN do OE časť II _ TOV (RTF, 169 kB)

10. Žiadosť o zápis spájacieho zariadenia do TOV (RTF, 260 kB)

11. Potvrdenie montáže spájacieho zariadenia (RTF, 36 kB)

12. Žiadosť o vydanie OE časť II _ TOV pri výmene TOV (RTF, 145 kB)

13. Žiadosť o vydanie duplikátu OE časť II (RTF, 437 kB)

14. Žiadosť o vydanie duplikátu TOV (RTF, 454 kB)

15. Žiadosť o schválenie jednotlivo dovezeného systému, komponentu, STJ (RTF, 385 kB)

16. Žiadosť o schválenie jednotlivo dovezeného systému plynového zariadenia (RTF, 182 kB)

17. Žiadosť povolenie prestavby jednotlivého vozidla montážou LPG_CNG (RTF, 181 kB)

18. Žiadosť o schválenie prestavby jednotlivého vozidla montážou LPG_CNG (RTF, 185 kB)

19. Žiadosť o povolenie prestavby jednotlivého vozidla (RTF, 462 kB)

20. Žiadosť o schválenie prestavby jednotlivého vozidla (RTF, 406 kB)

21. Žiadosť o zápis zmeny do OE časť II alebo TOV (alternatívne pneumatiky,...) (RTF, 427 kB)

22. Žiadosť o zápis samostatnej technickej jednotky do OE časť II (nadstavba,...) (RTF, 466 kB)

23. Žiadosť o zápis schváleného plynového zariadenia LPG _ CNG do OE časť II (RTF, 354 kB)

24. Žiadosť o schválenie jednotlivo vyrobeného vozidla (RTF, 155 kB)

25. Žiadosť o schválenie jednotlivo dokončovaného vozidla (RTF, 80 kB)

26. Plnomocenstvo (RTF, 128 kB) 


POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE


1. Žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie štátnej cesty (RTF, 43 kB)

2. Žiadosť o povolenie rozkopávky (RTF, 40 kB)

3. Žiadosť o povolenie uzávierky cesty (čiastočná, úplná) (RTF, 46 kB)

4. Žiadosť o určenie dopravného značenia (trvalého, prenosného) (RTF, 41 kB)

5. Žiadosť o vydanie povolenia na zriadenie - pripojenie vjazdu komunikácie (RTF, 43 kB)

 

 

 
 
Dokumenty na stiahnutie
1_Ziadost o docasne vyradenie vozidla_predlzenie_opatovne uvedenie (32,8 kB) pdf
1_Ziadost o docasne vyradenie vozidla_predlzenie_opatovne uvedenie (151,3 kB) rtf
2_Ziadost o pridelenie tabuliek so zvlastnym evidecnym cislom (30,6 kB) pdf
2_Ziadost o pridelenie tabuliek so zvlastnym evidecnym cislom (238,3 kB) rtf
3_Ziadost o uznanie typoveho schvalenia ES JDV _ clensky _ zmluvny stat (147,6 kB) pdf
3_Ziadost o uznanie typoveho schvalenia ES JDV _ clensky _ zmluvny stat (374,0 kB) rtf
4_Ziadost o uznanie typoveho schvalenia ES JDV _ treti stat iba nove vozidlo (98,0 kB) pdf
4_Ziadost o uznanie typoveho schvalenia ES JDV _ treti stat iba nove vozidlo (72,1 kB) rtf
5_Ziadost o schvalenie JDV _ clensky _ zmluvny stat (31,5 kB) pdf
5_Ziadost o schvalenie JDV _ clensky _ zmluvny stat (314,3 kB) rtf
6_Ziadost o schvalenie JDV _ treti stat (32,0 kB) pdf
6_Ziadost o schvalenie JDV _ treti stat (343,8 kB) rtf
7_Vyhlasenie k jednotlivo dovezenemu vozidlu (29,0 kB) pdf
7_Vyhlasenie k jednotlivo dovezenemu vozidlu (106,3 kB) rtf
8_Ziadost o pridelenie nahradneho identifikacneho cisla vozidla VIN (100,9 kB) pdf
8_Ziadost o pridelenie nahradneho identifikacneho cisla vozidla VIN (74,0 kB) rtf
9_Ziadost o zapis nahradneho identifikacneho cisla vozidla VIN do OE cast II _ TOV (32,7 kB) pdf
9_Ziadost o zapis nahradneho identifikacneho cisla vozidla VIN do OE cast II _ TOV (169,2 kB) rtf
10_Ziadost o zapis spajacieho zariadenia do TOV (30,5 kB) pdf
10_Ziadost o zapis spajacieho zariadenia do TOV (260,4 kB) rtf
11_Potvrdenie montaze spajacieho zariadenia (22,9 kB) pdf
11_Potvrdenie montaze spajacieho zariadenia (36,3 kB) rtf
12_Ziadost o vydanie OE cast II _ TOV pri vymene TOV (30,9 kB) pdf
12_Ziadost o vydanie OE cast II _ TOV pri vymene TOV (144,7 kB) rtf
13_Ziadost o vydanie duplikatu OE cast II (30,8 kB) pdf
13_Ziadost o vydanie duplikatu OE cast II (436,7 kB) rtf
14_Ziadost o vydanie duplikatu TOV (30,4 kB) pdf
14_Ziadost o vydanie duplikatu TOV (454,2 kB) rtf
15_Ziadost o schvalenie jednotlivo dovezeneho systemu komponentu STJ (28,5 kB) pdf
15_Ziadost o schvalenie jednotlivo dovezeneho systemu komponentu STJ (384,6 kB) rtf
16_Ziadost o schvalenie jednotlivo dovezeneho systemu plynoveho zariadenia (27,3 kB) pdf
16_Ziadost o schvalenie jednotlivo dovezeneho systemu plynoveho zariadenia (181,6 kB) rtf
17_Ziadost povolenie prestavby jednotliveho vozidla montazou LPG_CNG (31,0 kB) pdf
17_Ziadost povolenie prestavby jednotliveho vozidla montazou LPG_CNG (181,1 kB) rtf
18_Ziadost o schvalenie prestavby jednotliveho vozidla montazou LPG_CNG (34,1 kB) pdf
18_Ziadost o schvalenie prestavby jednotliveho vozidla montazou LPG_CNG (185,1 kB) rtf
19_Ziadost o povolenie prestavby jednotliveho vozidla (27,9 kB) pdf
19_Ziadost o povolenie prestavby jednotliveho vozidla (462,2 kB) rtf
20_Ziadost o schvalenie prestavby jednotliveho vozidla (38,8 kB) pdf
20_Ziadost o schvalenie prestavby jednotliveho vozidla (405,9 kB) rtf
21_Ziadost o zapis zmeny do OE cast II alebo TOV alternativne pneumatiky (29,2 kB) pdf
21_Ziadost o zapis zmeny do OE cast II alebo TOV alternativne pneumatiky (427,2 kB) rtf
22_Ziadost o zapis samostatnej technickej jednotky do OE cast II nadstavba (39,0 kB) pdf
22_Ziadost o zapis samostatnej technickej jednotky do OE cast II nadstavba (465,9 kB) rtf
23_Ziadost o zapis schvaleneho plynoveho zariadenia LPG _ CNG do OE cast II (35,7 kB) pdf
23_Ziadost o zapis schvaleneho plynoveho zariadenia LPG _ CNG do OE cast II (353,9 kB) rtf
24_Ziadost o schvalenie jednotlivo vyrobeneho vozidla (31,6 kB) pdf
24_Ziadost o schvalenie jednotlivo vyrobeneho vozidla (154,8 kB) rtf
25_Ziadost o schvalenie jednotlivo dokoncovaneho vozidla (96,3 kB) pdf
25_Ziadost o schvalenie jednotlivo dokoncovaneho vozidla (80,4 kB) rtf
26_Plnomocenstvo (127,8 kB) rtf
26_Plnomocenstvo (31,6 kB) pdf
1_Žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie štátnej cesty (20,5 kB) pdf
1_Žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie štátnej cesty (42,9 kB) rtf
2_Žiadosť o povolenie rozkopávky štátnej cesty (20,4 kB) pdf
2_Žiadosť o povolenie rozkopávky štátnej cesty (40,3 kB) rtf
3_Žiadosť o povolenie uzávierky čiastočná, úplná (21,5 kB) pdf
3_Žiadosť o povolenie uzávierky čiastočná, úplná (45,8 kB) rtf
4_Žiadosť o určenie dopravného značenia – trvalého, prenosného (20,6 kB) pdf
4_Žiadosť o určenie dopravného značenia - trvalého, prenosného (41,0 kB) rtf
5_Žiadosť o vydanie povolenia na zriadenie vjazdu pripojenie komunikácie (20,5 kB) pdf
5_Žiadosť o vydanie povolenia na zriadenie vjazdu pripojenie komunikácie (42,6 kB) rtf