Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. január 2020, utorok
 

Žiadosti

Zamestnanci  |  Verejné vyhlášky  |  Žiadosti

Žiadosti pozemných komunikácií

 • Ohlásenie stavby (stavebných úprav, resp. udržiavacích prác) tlačivo (PDF, 265 kB)
 • Žiadosť o stavebné povolenie tlačivo (PDF, 265 kB)
 • Žiadosť o určenie použitia dopravných značiek a dopravných zariadení tlačivo (PDF, 227 kB)
 • Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia tlačivo (PDF, 233 kB)
 • Žiadosť o vydanie povolenia na uzávierku v zmysle § 7 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov tlačivo (PDF, 210 kB)
 • Žiadosť o vydanie povolenia výnimky zo zákazu činnosti v cestnom ochrannom pásme v zmysle § 11 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov tlačivo (PDF, 204 kB)
 • Žiadosť o vydanie rozhodnutia na pripojenie účelovej komunikácie, resp. zriadenie vjazdu v zmysle § 3b zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov tlačivo (PDF, 206 kB)
 • Žiadosť o vydanie rozhodnutia na výrub drevín pri ceste II. a III. triedy tlačivo (PDF, 225 kB)
 • Žiadosť o vydanie rozhodnutia na zvláštne užívanie komunikácie v zmysle § 8 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov tlačivo (PDF, 210 kB)
 • Žiadosť o vydanie rozhodnutia na zvláštne užívanie komunikácie v zmysle § 8 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov (umiestňovanie zariadení alebo predmetov - predajné, reklamné a zábavné, nakladanie a vykladanie iných predmetov, usporiadanie akcií, hnanie stáda dobytka, vláčenie kameňov a iných predmetov) tlačivo (PDF, 209 kB)
 • Žiadosť o povolenie nadmernej alebo nadrozmernej prepravy (Request for permit abnormal transport) tlačivo (PDF, 190 kB)