Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 2. apríl 2020, štvrtok
 

žiadosti

Pozemné komunikácie

 

Žiadosť o ohlásenie stavby, stavebných úprav a udžiavacích prác (PDF, 381 kB)

Žiadosť o stavebné povolenie (PDF, 357 kB)

Žiadosť o určenie dopravných značiek (PDF, 317 kB)

Žiadosť o vydanie dodatočného rozhodnutia na zvláštne užívanie komunikácie (PDF, 239 kB)

Žiadosť o vydanie kolaudačného rozhodnutia (PDF, 329 kB)

Žiadosť o vydanie povoleniana uzávierku cesty (PDF, 241 kB)

Žiadosť o vydanie povolenia výnimky zo zákazu činnostiv cestnom ochrannom pásme (PDF, 238 kB)

Žiadosť o vydanie rozhodnutia na  pripojenie účelkomunikácie, resp. zriadenie výjazdu (PDF, 240 kB)

Žiadosť o výrub drevin (PDF, 236 kB)

Žiadosť o vydanie rozhodnutia na zvláštne užívanie komunikácie (rozkopávka, podtunelovanie, realizácia nadzemného vedenia ponad cestu) (PDF, 239 kB)

Žiadosť o vydanie rozhodnutia na zvláštne užívanie komunikácie (umiestňovanie, nakladanie a vykladanie predmetov, usporiadavanie akcií, hnanie stáda dovytka) (PDF, 240 kB)

Žiadosť o vydanie rozhodnutia pre nadmernú dopravu (PDF, 314 kB)

Žiadosť o vyjadrenie umiestneniu reklamnej stavby (PDF, 298 kB)

 

Cestná doprava

 

Žiadosť o povelenie prestavby jednotlivého vozidla (PDF, 173 kB)

Žiadosť o schválenie jednotlivo dovezeného vozidla z členského zmluvného štátu (PDF, 146 kB)

Žiadosť o schválenie jednotlivo dovezeného sytému plynového zaradenia (PDF, 141 kB)

Žiadosť o schválenie prestavby jednotlivého vozidla (PDF, 167 kB)

Žiadosť o uznanie typového schválenia ES schválenka (PDF, 246 kB)

Žiadosť o uznanie typového schválenia ES jdnotlivo dovezeného vozidla z tretieho štátu (PDF, 168 kB)

Žiadosť o vydanie duplikátu technického osvedčenia vozidla (PDF, 360 kB)

Žiadosť o vydanie osvedčenia o evidencii časť II pri výmene (PDF, 167 kB)

Žiadosť o vydanie osvedčenia o evidencii časť II pri vykonaní zmeny (PDF, 166 kB)

Žiadosť o vykonanie zápisu zmeny údajov v osvedčení o evidencii OE (PDF, 263 kB)

Žiadosť o vykonanie zápisu zmeny údajov v osvedčení o evidenci (PDF, 270 kB)i 

Žiadosť o zápis zmeny údajov do OE časť II (PDF, 170 kB)

2020

Návrh na vnútroštátne schválenie jednotlivého vozidla s obmedzenou prevádzkou v zmysle § 26 ods. 1 zákona č. 364/2019 Z.z. (PDF, 249 kB)

Príloha č.1 a metodický pokyn 42/2020 (PDF, 769 kB)

2018

Návrh inej technickej zmeny na vozidle (PDF, 447 kB)

Návrh na jednotlivé uznanie typového schválenia EU jednotlivo dovezeného vozidla z tretieho štátu (PDF, 268 kB)

Návrh na jednotlivé uznanie typového schválenia EU schválenia jednotlivo dovezeného vozidla (PDF, 407 kB)

Návrh na vútroštátne jednotlive schválenie jednotlivo dovezeného vozidla z členského, alebo zmluvného štátu (PDF, 269 kB)

Návrh na vútroštátne jednotlive schválenie jednotlivo dovezeného vozidla z tretiehio štátu (PDF, 276 kB)

Návrh na vútroštátne jednotlive schválenie jednotlivo vyrobeného vozidla s obmedzenou prevádzkou (PDF, 243 kB)