Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 30. október 2020, piatok
 

Oznamy a dokumenty na stiahnutie

Oznamy a dokumenty na stiahnutie  |  Zamestnanci odboru

Oznamy:

zverejnené dňa 11.3.2020: V súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19 (koronavírus) a v nadväznosti na opatrenia Ústredného krízového štábu SR žiadame všetkých občanov, žiadajúcich príslušný okresný úrad, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií o schválenie vozidla, osobitne - uznanie typového schválenia jednotlivo dovezeného vozidla z členského štátu, najmä z Talianska, aby uprednostnili podávanie žiadostí elektronicky cestou Jednotného informačného systému cestnej dopravy WWW.JISCD.SK. Ďalšie informácie, ktoré vydalo Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky sú zverejnené na https://www.mindop.sk/media-5144/tlacove-spravy-2726/ministerstvo-dopravy-zaviedlo-dalsie-preventivne-opatrenia-proti-sireniu-koronavirusu.

zverejnené dňa 13.08.2019: OKRESNÝ ÚRAD ŽIAR NAD HRONOM oznamuje, že: Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií nebude v dňoch od  21. 08. 2019 do 23. 08. 2019 vybavovať klientov odboru z dôvodu plánovaného sťahovania sa do Klientskeho centra Okresného úradu Žiar nad Hronom na ul. M. Chrásteka č. 586/27 ( budova Okresného riaditeľstvo PZ v Žiari nad Hronom ). Občania môžu svoje podania počas tejto doby odovzdať na podateľni Okresného úradu Žiar nad Hronom, Námestie Matice slovenskej č. 8, 3. poschodie,  č. dverí 58.

Žiadosti:

  • aktualizované dňa 18.1.2019: Doplnenie technických údajov - obmedzená prevádzka. (PDF, 268 kB) /Technické údaje vozidla potrebné na vystavenie dokladov vozidla./
  • aktualizované dňa 18.1.2019: Návrh jednotlivo vyrobené vozidlo obmedzená prevádzka. (PDF, 245 kB) /Návrh na vnútroštátne jednotlivé schválenie jednotlivo vyrobeného vozidla s obmedzenou prevádzkou podľa §17 vyhlášky č.131/2018 Z.z. /
  • aktualizované dňa 18.1.2019: Návrh opätovné schválenie vozidla. (PDF, 49 kB) /Návrh na opätovné schválenie jednotlivého vozidla na prevádzku v cestnej premávke podľa §28 vyhlášky č.131/2018 Z.z./  
  • aktualizované dňa 18.1.2019: Návrh pridelenie náhradného VIN. (PDF, 272 kB) /Návrh na pridelenie náhradného identifikačného čísla vozidla VIN podľa zákona č.106/2018 Z.z./ 
  • aktualizované dňa 18.1.2019: Návrh uznanie TS EU JDV členský zmluvný štát. (PDF, 407 kB) /Návrh na jednotlivé uznanie typového schválenia EÚ/schválenia jednotlivo dovezeného vozidla z členského štátu alebo zmluvného štátu podľa §21/22 vyhlášky č.131/2018Z.z./
  • aktualizované dňa 18.1.2019: Návrh uznanie TS EU JDV tretí štát. (PDF, 268 kB) /Návrh na jednotlivé uznanie typového schválenia EÚ jednotlivo dovezeného vozidla z tretieho štátu podľa §25 vyhlášky č.131/2018 Z.z./
  • aktualitované dňa 18.1.2019: Návrh výnimky z technických požiadaviek. (PDF, 215 kB) /Návrh na povolenie výnimky z technických požiadaviek pre vozidlá podľa zákona č.106/2018Z.z. /
  • aktualizované dňa 18.1.2019: Návrh zmena OE II TOV náhradné VIN. (PDF, 47 kB) / Návrh na zmenu údajov v osvedčení o evidencií časť II./technickom osvedčení vozidla  z dôvodu pridelenia náhradného identifikačného čísla vozidla VIN podľa §44 vyhlášky č.131/2018 Z.z. /
  • aktualizované dňa 18.1.2019: Návrh zmena údajov v OE II TOV. (PDF, 232 kB) /Návrh na zmenu údajov v osvedčení o evidencii časť II./ technickom osvedčení vozidla z dôvodu inej technickej na vozidle podľa §42 vyhlášky č.131/2018 Z.z. /