Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. august 2019, pondelok
 

Oznamy a dokumenty na stiahnutie

Oznamy a dokumenty na stiahnutie  |  Zamestnanci odboru

Žiadosti:

  • aktualizované dňa 18.1.2019: Doplnenie technických údajov - obmedzená prevádzka. (PDF, 268 kB) /Technické údaje vozidla potrebné na vystavenie dokladov vozidla./
  • aktualizované dňa 18.1.2019: Návrh jednotlivo vyrobené vozidlo obmedzená prevádzka. (PDF, 245 kB) /Návrh na vnútroštátne jednotlivé schválenie jednotlivo vyrobeného vozidla s obmedzenou prevádzkou podľa §17 vyhlášky č.131/2018 Z.z. /
  • aktualizované dňa 18.1.2019: Návrh opätovné schválenie vozidla. (PDF, 49 kB) /Návrh na opätovné schválenie jednotlivého vozidla na prevádzku v cestnej premávke podľa §28 vyhlášky č.131/2018 Z.z./  
  • aktualizované dňa 18.1.2019: Návrh pridelenie náhradného VIN. (PDF, 272 kB) /Návrh na pridelenie náhradného identifikačného čísla vozidla VIN podľa zákona č.106/2018 Z.z./ 
  • aktualizované dňa 18.1.2019: Návrh uznanie TS EU JDV členský zmluvný štát. (PDF, 407 kB) /Návrh na jednotlivé uznanie typového schválenia EÚ/schválenia jednotlivo dovezeného vozidla z členského štátu alebo zmluvného štátu podľa §21/22 vyhlášky č.131/2018Z.z./
  • aktualizované dňa 18.1.2019: Návrh uznanie TS EU JDV tretí štát. (PDF, 268 kB) /Návrh na jednotlivé uznanie typového schválenia EÚ jednotlivo dovezeného vozidla z tretieho štátu podľa §25 vyhlášky č.131/2018 Z.z./
  • aktualitované dňa 18.1.2019: Návrh výnimky z technických požiadaviek. (PDF, 215 kB) /Návrh na povolenie výnimky z technických požiadaviek pre vozidlá podľa zákona č.106/2018Z.z. /
  • aktualizované dňa 18.1.2019: Návrh zmena OE II TOV náhradné VIN. (PDF, 47 kB) / Návrh na zmenu údajov v osvedčení o evidencií časť II./technickom osvedčení vozidla  z dôvodu pridelenia náhradného identifikačného čísla vozidla VIN podľa §44 vyhlášky č.131/2018 Z.z. /
  • aktualizované dňa 18.1.2019: Návrh zmena údajov v OE II TOV. (PDF, 232 kB) /Návrh na zmenu údajov v osvedčení o evidencii časť II./ technickom osvedčení vozidla z dôvodu inej technickej na vozidle podľa §42 vyhlášky č.131/2018 Z.z. /