Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 30. máj 2023, utorok
 

Zmeny v právnych predpisoch

Upozornenia na zmeny v právnych pradpisoch

V tejto sekcii zverejňujeme predpisy, ktoré boli od vyhlásenia výzvy zmenené.

1 (PDF, 292 kB)

ÚPLNÉ ZNENIE Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie (PDF, 292 kB)

v znení opatrenia z 28. marca 2006 (č. MF/008978/2006-421), opatrenia z 23. apríla 2008 (č. MF/009212/2008-421), opatrenia z 20. mája 2010 (č. MF/011928/2010-421), opatrenia z 18. augusta 2010 (č. MF/021218/2010-421), opatrenia z 29. októbra 2010 (č. MF/025825/2010-421), opatrenia z 20. februára 2012 (č. MF/010211/2012-421), opatrenia zo 4. decembra 2013 (č. MF/23213/2013-421), opatrenia z 12. novembra 2014 (č. MF/19698/2014-421), opatrenia zo 16. septembra 2015 (č. MF/017458/2015-421), opatrenia zo 16. marca 2016 (č. MF/009798/2016-421), opatrenia z 18. mája 2016 (č. MF/013944/2016-421) opatrenia zo 7. decembra 2016 (č. MF/019194/2016-421) a opatrenia z 26. apríla 2017 (č. MF/008740/2017- 421)- UPLATŇUJE SA DO 30.12.2017 (PDF, 292 kB)

 

2. (PDF, 514 kB)

 

ÚPLNÉ ZNENIE (PDF, 514 kB)

Metodického usmernenia Ministerstva financií Slovenskej republiky k č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8. decembra 2004 a vysvetlivky k ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie (PDF, 514 kB)

(METODICKÉ USMERNENIE SA UPLATNÍ DO 31. 12. 2017) (PDF, 514 kB)

 

3. (PDF, 523 kB)

 

ÚPLNÉ ZNENIE Metodického usmernenia Ministerstva financií Slovenskej republiky k č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8. decembra 2004 a vysvetlivky k ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie (PDF, 523 kB)

(METODICKÉ USMERNENIE SA UPLATNÍ PRVÝKRÁT NA ZOSTAVENIE ROZPOČTU NA ROKY 2018 AŽ 2020) (PDF, 523 kB)