Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 1. október 2020, štvrtok
 

Zmluvy

Október 2011
 Kúpna zmluva č. 08/2011, uverejnená 14.10.2011 na meno Revaj Miroslav (PDF, 179 kB)
 Kúpna zmluva č. 09/2011, uverejnená 14.10.2011 na meno Labuda Peter (PDF, 222 kB)
 Kúpna zmluva č. 10/2011, uverejnená 14.10.2011 na meno Hrubjak Milan
 Kúpna zmluva č. 11/2011,  uverejnená 14.10.2011 na meno Jašák Miloš (PDF, 109 kB)
 Kúpna zmluva č. 12/2011, uverejnená 14.10.2011 na meno Jaššák Stanislav (PDF, 94 kB)
 
December 2011
 Dodatok k zmluve č. 02/2011 o prenájme nebytových priestorov č. 01/2008 (PDF, 183 kB)
 Kolektívna zmluva na rok 2012 pre zamestnancov v štatnej službe (PDF, 239 kB)
 Kolektívna zmluva na rok 2012 pre zamestnancov vo verejnom záujme (PDF, 197 kB)
 Zmluva č.01/2011-Po o poskytovaní verejných prostriedkov zo štátneho rozpočtu (povodne) (PDF, 211 kB)
 Zmluva č.02/2011-Po o poskytovaní verejných prostriedkov zo štátneho rozpočtu (povodne) (PDF, 272 kB)
 Zmluva č.03/2011-Po o poskytovaní verejných prostriedkov zo štátneho rozpočtu (povodne) (PDF, 175 kB)
 Zmluva č.04/2011-Po o poskytovaní verejných prostriedkov zo štátneho rozpočtu (povodne) (PDF, 205 kB)
 Zmluva č.05/2011-Po o poskytovaní verejných prostriedkov zo štátneho rozpočtu (povodne) (PDF, 241 kB)
 Zmluva č.06/2011-Po o poskytovaní verejných prostriedkov zo štátneho rozpočtu (povodne) (PDF, 180 kB)
 Zmluva č.07/2011-Po o poskytovaní verejných prostriedkov zo štátneho rozpočtu (povodne) (PDF, 169 kB)
 Zmluva č.08/2011-Po o poskytovaní verejných prostriedkov zo štátneho rozpočtu (povodne) (PDF, 173 kB)
 Zmluva č.09/2011-Po o poskytovaní verejných prostriedkov zo štátneho rozpočtu (povodne) (PDF, 177 kB)
 Zmluva č.10/2011-Po o poskytovaní verejných prostriedkov zo štátneho rozpočtu (povodne) (PDF, 204 kB)
 Zmluva č.11/2011-Po o poskytovaní verejných prostriedkov zo štátneho rozpočtu (povodne) (PDF, 171 kB)
 Zmluva č.12/2011-Po o poskytovaní verejných prostriedkov zo štátneho rozpočtu (povodne) (PDF, 172 kB)
 
Január 2012
 Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní prác a čistiacich služieb (PDF, 125 kB)
 Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní stravovania pre zamestanancov ObÚ (PDF, 299 kB)
 
Obvodný  úrad Námestovo uverejňoval  zmluvy:
do 4.8.2011 na Centrálnom registri zmlúv http://crz.gov.sk/ 
od 4.8.2011 na webovom sídle Ministerstva vnútra http://www.minv.sk/?obvodny-urad-namestovo
od 19.1.2012 v obchodnom vestníku https://portal.justice.sk/PortalApp/Zmluva/Web/MSSRZmluvaZoznam.aspx
od 25.1.2012 na Centrálnom registri zmlúv http://crz.gov.sk/