Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 16. december 2019, pondelok
 

Zmluvy

Zmluvy

od 05. 08. 2011

Na základe metodického usmernenia MV SR zo 4. augusta 2011 Obvodný úrad Topoľčany zverejňuje na svojej webovej stránke všetky zmluvy podpísané štatutárom organizácie.

Zmluvy zverejňované v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám, ktoré boli zverejnené do 31.7.2011, nájdete na Centrálnom registri zmlúv  http://www.crz.gov.sk/ 

 

Rok 2011

 

Rok 2012