Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. február 2020, nedeľa
 

Zmluvy

ZMLUVY 2011
Zverejnené Názov zmluvy/č.zmluvy Dátum účinnosti  Dodávateľ

Cena          

 09.09.2011

Dodatok č.5 k zmluve o výpožičke hnuteľ.majetku

T_OBU-PP_D_34_2011 (PDF, 28 kB)

S_OBU-PP_D_34_2011 (PDF, 576 kB)

10.09.2011 Mesto Poprad

 141070,56€

 03.10.2011

Úrazové poistenie

T_OBU-PP_Z_38_2011 (PDF, 578 kB)

S_OBU-PP_Z_38_2011 (PDF, 52 kB)

04.10.2011

UNIQA poisťovňa,a.s. Bratislava

 

 10,37 €
 04.10.2011

Krátkodobé skupinové úrazové poistenie pre dospelých

T_OBU-PP_Z_39_2011 (PDF, 579 kB)

S_OBU-PP_Z_39_2011 (PDF, 54 kB)

05.10.2011 UNIQA poisťovňa,a.s. Bratislava  20,75 €
 05.10.2011

Krátkodobé skupinové úrazové poistenie pre dospelých

T_OBU-PP_Z_40_2011 (PDF, 587 kB)

S_OBU-PP_Z_40_2011 (PDF, 54 kB)

06.10.2011 UNIQA poiťovňa,a.s. Bratislava  106,47 €
 05.10.2011

Krátkodobé skupinové úrazové poistenie pre deti

T_OBU-PP_Z_41_2011 (PDF, 543 kB)

S_OBU-PP_Z_41_2011 (PDF, 54 kB)

06.10.2011 UNIQA poisťovňa,a.s. Bratislava  8,74 €
 11.10.2011

Krátkodobé skupinové úrazové poistenie pre dospelých 

T_OBU-PP_Z_43_2011

(PDF, 899 kB)S_OBU-PP_Z_43_2011 (PDF, 174 kB)

12.10.2011 UNIQA poisťovňa,a.s. Bratislava   15,56 €
 11.10.2011

Krátkodobé skupinové úrazové poistenie pre deti

T_OBU-PP_Z_44_2011 (PDF, 944 kB)

S_OBU-PP_Z_44_2011 (PDF, 174 kB)

12.10.2011 UNIQA poisťovňa,a.s. Bratislava   10,60 €
 11.10.2011

Dohoda o úprave vzťahov, súvisiacich s užívaním nehnuteľného  majetku

T_OBU-PP_D_42_2011 (PDF, 49 kB)

S_OBU-PP_D_42_2011 (PDF, 690 kB)

12.10.2011 Ján Olej  118,85 €
 11.10.2011

Dodatok č. 2 k zmluve o výpožičke hnuteľ.majetku

S_OBU-PP_D_35_2011 (PDF, 394 kB)

12.10.2011 ZŠ s MŠ  Francisciho 832/21, Poprad  1976,42 €
 11.10.2011

Dodatok č. 2 k zmluve o výpožičke hnuteľ.majetku

S_OBU-PP_D_36_2011 (PDF, 370 kB)

12.10.2011 SOU Štefánikova 39, 059 21 Svit   3051,22 €
 20.10.2011

Dohoda o úprave vzťahov, súvisiacich s užívaním nehnuteľného majetku

T_OBU-PP_D_45_2011 (PDF, 48 kB)

S_OBU-PP_D_45_2011 (PDF, 709 kB)

21.10.2011 Štefan Longauer  118,85 €
 20.10.2011

Dodatok č. 1 k zmluve o výpožičke hnuteľ.majetku 

S_OBU-PP_D_46_2011 (PDF, 344 kB)

21.10.2011 SHMÚ Bratislava  175,31 €
 27.10.2011

Dodatok č. 2 k mandátnej zmluve 

T_OBU-PP_D_37_2011

(PDF, 36 kB)S_OBU-PP_D_37_2011 (PDF, 251 kB)

28.10.2011 Livonec, s.r.o.,Hraničná 13, Poprad   53,11 €
 15.11.2011

Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva

T_OBU-PP_Z_47_2011 (PDF, 67 kB)

S_OBU-PP_Z_47_2011 (PDF, 1 MB)

16.11.2011 Cirkevná spojená škola, Dlhé hony 3522/2, Poprad   73400,76 €
 15.11.2011

Dohoda o úprave vzťahov, súvisiacich s užívaním nehnuteľného majetku

S_OBU-PP_D_48_2011

(PDF, 702 kB)T_OBU-PP_D_48_2011 (PDF, 48 kB)

16.11.2011  Jozef Bača   118,85 €
 14.12.2011

Zmluva o pripojení

S_OBU-PP_Z_49_2011 (PDF, 332 kB)

15.12.2011  Orange Slovensko, a.s.,Bratislava   1,00 €
 14.12.2011

Dodatok k zmluve o pripojení

S_OBU-PP_D_50_2011 (PDF, 1 MB)

15.12.2011  Orange Slovensko, a.s.,Bratislava   0,00 €
 14.12.2011

Dodatok k zmluve o pripojení

S_OBU-PP_D_51_2011 (PDF, 1 MB)

15.12.2011  Orange Slovensko, a.s.,Bratislava   0,00 €
 14.12.2011

Dohoda o hromadnom uzavretí dodatkov

S_OBU-PP_D_52_2011 (PDF, 596 kB)

15.12.2011  Orange Slovensko, a.s.,Bratislava  3,00 €
 29.12.2011 

Zmluva o uhrádzaní dlhu

S_OBU-PP_Z_53_2011  (PDF, 104 kB) 

30.12.2011 ÚPSVaR Poprad   3,34 €/hod
 30.12.2011

Zmluva o zapezpečení stravovania 

S_OBU-PP_Z_54_2011 (PDF, 1 MB)

31.12.2011  DOXX, spol. s r.o., Žilina   3,60